Foto: Emil Nordin

Nu ökar vi tempot i Cederhusen

Doften av trä sprider sig över Hagastaden. Nu är stommen till det första huset i Sveriges största bostadskvarter i massivträ på plats och montaget av den vackra cederspånfasaden i full gång. Samtidigt börjar Veidekke resa hus nummer två, som även det byggs med korslimmat trä från vår fabrik i Långshyttan.

Nanita Brar är stomarbetsledare på Veidekke. När arbetet med Cederhusen drog igång i höstas var det första gången hon stiftade bekantskap med materialet KL-trä. Precis som vi på Setra, kan Nanita se tillbaka på lärorika veckor där nyförvärvad kunskap nu tas med när hus nummer två ska byggas.

- KL-trä är på många sätt ett komplext material som måste hanteras på rätt sätt, inte minst avseende fukt, ljud och brand. Samtidigt som det är enkelt att bearbeta, kan man inte bearbeta det hur som helst då det kan påverka bärigheten. Å andra sidan går montaget och eventuella justeringar betydligt snabbare än när man monterar en betongstomme.Fossilfria leveranser till hus nummer två

Att byggnationen av det första huset gått smidigt beror till stor del på den välplanerade produktionsprocessen som kännetecknar byggande med KL-trä. Det har gett ett snabbt montage där huset kunnat växa på höjden med ungefär ett våningsplan per vecka. Inför byggnationen av det andra huset har montageordningen justerats för att styra arbetet på ett ännu effektivare sätt. Det har resulterat i en tightare tidplan där montagetiden per våningsplan nu kan minskas med en dag. Ytterligare en förbättring i projektet är att leveranserna till hus nummer två kommer att vara fossilfria och utföras av en speditör vars lastbilar enbart går på bio- och HVO-diesel.

- Vi planerar last och paket utifrån den montageordning som sedan ska ske på byggplatsen. Därefter tillverkar vi elementen utifrån en ritning där alla delar är numrerade och har information om hur de ska packas på lastbilen. Veidekke får en liknande ritning för att kunna se hur lastbilen är lastad när den kommer, berättar Amanda Roberg. Hon var Setras projektkoordinator för det första huset och tar över som projektledare för hus nummer två.

Snabbt montage blir ännu snabbare

Nanita Brar lyfter fördelarna med att Cederhusen är både Veidekkes och Setras första stora KL-träprojekt. Det har inneburit ett mycket tightare samarbete än vad man vanligtvis har med sina leverantörer. Bägge parter har varit involverade i varandras processer och gjort sitt bästa för att förbättra och effektivisera arbetet under resans gång.

- Setra har varit hjälpsamma och intresserade av att möta våra krav vilket gjort att vi kunnat takta upp montaget ytterligare. De är en professionell partner som har möjligheterna och viljan att förbättra sina processer. Här har vi mötts på ett bra sätt.

Suget efter att få bo i ett av världens största trähuskvarter har varit mycket stort. Hela 85 procent av de 111 lägenheterna i kvarteret är redan sålda.

Text: Katarina Brandt
Illustrationer: Sébastien Berthier, General Architecture
Arkitekter: John Billberg och Josef Eder, General Architecture
 

Publicerad: 2021-04-13

Cederhusen-art-2.jpg
Unikt innerstadskvarter

Cederhusen blir Stockholms första innerstadskvarter och Sveriges största bostadskvarter i massivträ.

Projektet består av fyra bostadshus på 10–13 våningar med stomme av korslimmat trä som utgör både väggar, schakt och bjälklag. Setra levererar stommen till de första två husen.

Montaget av det första huset blev klart i januari 2021 och de första lägenheterna i projektet beräknas vara färdiga för inflyttning under första kvartalet 2022.


Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?