Illustration: Arkitektstudio Witte

En ny helhetslösning som effektiviserar byggandet

Byggpartner är verksamt i hela Mellansverige och har lång erfarenhet av att bygga stora projekt i trä. Nu kombineras den erfarenheten med Setras effektiva produktion av KL-trä och limträ i Långshyttan. Först ut i det nya samarbetet är Ängbykyrkan i Bromma som får en tillbyggnad med stomme i limträ och KL-trä.

I takt med att träbyggandet tagit fart på allvar har också efterfrågan på att kunna köpa trästommar på totalentreprenad ökat. Under våren har Setra och byggföretaget Byggpartner därför tagit fram en helhetslösning när det gäller trästommar i KL-trä och limträ där även montaget ingår.

– Branschen är van vid att jobba med totalentreprenader när det gäller stommar av betong. När träbyggandet nu ökar är det många som efterfrågar ett liknande upplägg även för trästommar. Samtidigt behöver många vänja sig vid det här sättet att bygga. Då är det en fördel om vi som ligger långt framme kan dela med oss av våra erfarenheter och skapa trygghet, säger Byggpartners entreprenadchef Johan Karlsson.

Samlad kompetens

Byggpartner är verksamt i hela Mellansverige och har lång erfarenhet av att bygga stora projekt i trä. Setra har i sin tur levererat både limträ och KL-trä till flera av Byggpartners projekt, bland annat till Vallaskolan i Sala och till det nya utkikstornet som byggs i Siljansnäs.

– I Byggpartner har vi en kompetent och erfaren samarbetspartner på entreprenadsidan. Vi har en upparbetad relation och ett arbetssätt som öppnat upp för att vi nu kan samla kompetensen och ta ansvar för hela stommen, från projektering till montage, säger Anna-Lena Gull, senior affärsspecialist KL-trä på Setra.

Först ut i det nya samarbetsprojektet är Ängbykyrkan i Bromma, väster om Stockholm. Den befintliga kyrkan från 1959 ska byggas om och kompletteras med en ny silvergrå tillbyggnad helt i trä med kontor, körrum, mötesplatser och en stor samlingssal. Setra och Byggpartner har fått i uppdrag att leverera och montera stommen i limträ och även en del bjälklag i KL-trä.

Fler spännande projekt på gång

Tillbyggnaden blir spektakulär och kan liknas vid en silvergrå ark där både tak- och vägglinje har en böljande form. Interiört lyfts limträet fram och används som ett arkitektoniskt element på flera sätt. Ett exempel är entréhallen där pelare och en tvärbalk i limträ skapar ett tredimensionellt kors eller en trädkrona. Utformningen har en hög arkitektonisk nivå och även om det är ett förhållandevis litet projekt har det krävt ett stort engagemang kring både bearbetning och paketering.

– Vi har fått väldigt bra respons på upplägget med bygglösningar inklusive montage. Utöver tillbyggnaden av Ängbykyrkan ser vi fram emot att få vara delaktiga i en rad spännande projekt under hösten och vintern, säger Anna-Lena Gull.

Ängbykyrkans nya tillbyggnad är ritat av Witte Sundell Arkitektstudio på uppdrag av Svenska Kyrkan. Setra levererar stommen i limträ och tre bjälklagsytor i KL-trä som monteras av Byggpartner.Publicerad: 2021-06-10

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?