Så blir korslimmat trä ännu mer hållbart

Kan korslimmat trä bli ännu mer klimatsmart? Javisst, om du väljer en tillverkare med full flexibilitet i fabriken kan ditt byggprojekt få ännu lägre klimatpåverkan.

Som du kanske redan vet är korslimmat trä ett smart miljöval. Trä är förnybart och binder dessutom koldioxid under hela sin livslängd. Men hur byggmaterialet tillverkas spelar också roll. Vid Setras fabrik för korslimmat trä finns teknik som gör det möjligt att tillverka byggelementen med en mindre mängd råvara.

-Vi har en väldigt flexibel produktion av våra moderpaneler till skillnad från de flesta andra tillverkarna, som är bundna till några få standardbredder. Det betyder att vi anpassar måtten på varje skiva som tillverkas för att använda så lite råvara som möjligt, säger Anna-Lena Gull, Setras marknadschef för bygglösningar.

Bredden på panelerna kan anpassas med 50 millimeters intervall från 2 meter till som bredast 3,55 meter. När moderpanelerna sen bearbetas till de olika byggelement som utgör stommen i en byggnad blir spillet minimalt.

”Vi anpassar måtten på varje skiva för att använda så lite
råvara som möjligt”


-Det gör att byggnaden får ett ännu lägre koldioxidavtryck och för oss känns det så klart bra att inte använda mer trä än vad som faktiskt behövs, säger Anna-Lena Gull.

Fabriken har bara varit igång några månader men redan märks skillnad på hur mycket råvara som går åt. 

-Det här är något vi nyttjar hela tiden. Vi producerar mindre mängd KL-trä, vilket gör att det krävs mindre råvara in och det blir mindre spill att ta hand om. Jag tycker att man som beställare av KL-trä ska passa på att fråga sin leverantör om vilka bredder som finns och hur mycket spill det blir, säger Anna-Lena Gull.

Text: Linn Treijs
Publicerad: 2020-12-01Flexibla bredder

En fabrik med flexibla bredder ger minimalt med spill vilket minskar ditt byggprojekts klimatpåverkan.

Den orange markeringen visar ett exempel på hur mycket överflödigt material som produceras när fabriken är bunden till fasta bredder.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?