Så ser framtidens byggande i KL-trä ut

I den gröna omställningen utvecklas det industriella träbyggandet snabbt. Snart kan ett 20-våningshus byggt i trä bli standardprodukt och uthyrning av byggelement bli en del av den cirkulära ekonomin.

I dag är sexvåningshus i korslimmat trä, KL-trä, en industriell standardprodukt. Inom kort väntas även niovåningshus och på sikt kanske 20-våningshus vara detsamma.

– Det pågår forskning om hur riktigt höga trähus bäst kan stabiliseras. Nya standarder för brandtester är på gång och det sker förbättringar kopplat till vibrationer, akustik och fukt, berättar Karin Sandberg, senior forskare inom träbyggnadsteknik på forskningsinstitutet RISE i Skellefteå.

Hon forskar inom området cirkularitet, som utgår från hur trähus kan återbrukas.

– Syftet är att träbyggnader ska vara enkla att ta isär och flexibla att ändra. Här finns stor hållbarhetspotential, bland annat genom minskat byggavfall, säger hon.


Även Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör i branschorganisationen Skogsindustrierna, tror att cirkularitet blir ett av framtidskoncepten.

– Vi får troligen se nya affärsmodeller, där företag hyr ut virke eller hela byggelement. Modulproduktion och mer prefabricerade lösningar kommer att bli allt vanligare, säger han.

På Setras träindustricenter i Långshyttan är Jonas Berglund produktchef inom Bygglösningar och komponenter. Han ser en stark medvind för industriellt träbyggande.

– Korslimmat trä är ett förnybart byggmaterial som binder koldioxid och förenklar byggprocessen. På Setra ser vi stor efterfrågan på innovativa lösningar som underlättar arbetet på byggarbetsplatsen, till exempel ökad prefabriceringsgrad, säger han.

Publicerad: 2022-09-21

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?