Se Cederhusen, kvarteret Bologna växa fram i rekordfart

Cederhusen kommer att bli ett av världens största träbostadskvarter i innerstadsmiljö. Stommen i kvarterets andra byggnad växte med en rasande fart – ett våningsplan i veckan. Här kan du se hur det gick till.

 

Cederhusen byggs ovanpå tunnlarna där E4:an drar fram under Hagastaden i Stockholm. Det är ett tätbebyggt område med ont om plats för transporter och avlastning.

Direktleveranserna från Setras fabrik i Långshyttan, bara två timmar bort, var en bidragande faktor till att stommen kunde resas så fort. Byggelementen lastades i rätt ordning redan i fabriken och monterades på plats direkt vid ankomsten till Stockholm.

Fakta om Cederhusen


Omfattar: 236 bostadsrätter (1–5 rum) och åtta lokaler.

Plats:
Hagastaden, Stockholm

Byggnadsår:
2020–2024

Bruttoarea:
Cirka 22 000 m² ovan mark.

Byggherre: Folkhem

Arkitekt:
General Architecture

Konstruktör:
Bjerking och Byggnadstekniska Byrån

Byggnadsmaterial: Stomme av KL-trä, med undantag för de två nedersta planen som uppförs i betong.

Till de första två husen, Bologna 1 & 2, har 3 200 m3 trä levererats av Setra. Elva av de tretton våningarna i Cederhusens högsta torn består av KL-trä.

Publicerad: 2021-11-18

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?