Magnus Emilsson, Konstruktör och VD Limträteknik och Anna-Lena Gull, Marknadschef bygglösningar Setra, har tecknat ett ramavtal för KL-trä.

Setra och Limträteknik tecknar ramavtal för KL-trä

Limträteknik i Falun blir Setras partner för projektering och teknisk utveckling av KL-trä. Samarbetet stärker Setras position som leverantör av bygglösningar.

– Limträteknik besitter en stor kompetens inom träkonstruktioner. Vi ska växa och utvecklas tillsammans och vårt nätverk av kompetenta individer kommer vara en framgångsfaktor för Setras satsning på KL-trä, säger Anna-Lena Gull, Setras Marknadschef för bygglösningar.

Setra börjar tillverka KL-trä i Långshyttan i början av 2020. Avtalet med Limträteknik säkerställer tillgången på resurser och teknisk kompetens både för konstruktionsprojektering till våra kunduppdrag och vår egen tekniska utveckling av byggsystem och produkter.

Setra och Limträteknik i Falun har sedan tidigare ett nära samarbete, vilket nu kommer att fördjupas.

– Genom att Limträteknik får en större närvaro vid vår produktion i Långshyttan kan vi effektivt dela erfarenheter mellan produktion och projektering, vilket blir ytterligare en styrka, säger Anna-Lena Gull.

Limträteknik i Falun har 11 konstruktörer och är specialiserade på träkonstruktion. De har bland annat ritat Setras nya justerverkshyvleri i Hasselfors, en industrilokal som byggs helt i limträ och KL-trä.

Publicerad: 2019-07-02

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?