Smart montage kortar byggtiden för Terrassgården

Terrassgården i Lund kan byggas flera veckor snabbare genom att man valt en stomme i trä och monterar i etapper - med vältajmade leveranser och byggelement med hög precision. ”Det går väldigt fort att resa stommen. Trä är ett lätt material att jobba med”, säger Fredrik Stark, projektledare hos KL-Projekt AB.

I november 2022 skedde byggstart för de 56 bostadsrätter som ska bli Terrassgården i Lund, med tillträde i slutet av 2024. Med leveranser av träelement från Setras fabrik ett par gånger i veckan växer stommen fram i snabbt tempo.

– Vi förbereder väggmontage med dragna linjer och skruvar fast alla vinklar samt akustikmaterialet i det underliggande bjälklaget. Så snart väggarna lyfts på plats skruvar vi färdigt och monterar stolpar, limträbalkar och badrum. När hela våningen är klar lägger vi på nästa bjälklag. Vi behöver inte vänta på några torktider som man behöver med betong, berättar Fredrik Stark, byggprojektledare från KL-Projekt AB som ansvarar för montaget.

 

Viktigt med pålitliga och tajmade leveranser

För att alla moment ska flyta på så sömlöst som möjligt är det av största vikt att leveranserna fungerar bekymmersfritt. Samarbetet med Setra tycker han har gått bra.
– Det är jätteviktigt att leveranserna kommer i tid och att de kommer när vi bestämt. Här har vi fått väldigt bra support, allt har fungerat bra, säger Fredrik.

En annan framgångsfaktor är det väl fungerande samarbetet mellan alla inblandade.
– Det finns erfaren personal på plats, det är tydligt projekterat från början och leveranserna kommer när de ska. Redan i ritstadiet har det funnits en dialog mellan montör, konstruktör och leverantör, vilket är väldigt viktigt för ett bra resultat, säger Fredrik.

Hans bästa tips till andra entreprenörer som planerar att använda KL-trä i stommen är att ta hjälp av någon med erfarenhet av materialet.
– Ta råd från någon med erfarenhet kring vad du bör tänka på, som kan hjälpa till i planeringen och vet hur ni kan genomföra projektet så smidigt som möjligt.


"Det är jätteviktigt att leveranserna kommer i tid och att de kommer när vi bestämt. Här har vi fått väldigt bra support, allt har fungerat väldigt bra."


Fredrik Stark, projektledare hos KL-Projekt AB.


Tidig dialog ger bättre resultat

Erik Dicander, Account Manager hos Setra, tycker Terrassgården är ett bra exempel på hur bra det blir när det finns ett djupgående samarbete.
– Vi har haft en löpande dialog så att anpassningar har kunnat ske i tid när förändringar inträffat. När problem uppstår eller förutsättningar förändras, som det nästan alltid gör i alla projekt, finns vi där för att stötta och hitta lösningar. Vår kompetens på Setra sträcker sig så mycket längre än att endast vara leverantör och det känns alltid bra när vi får chansen att bidra på flera plan.

Han passar på att skicka med lite tips till andra beställare kring vad de kan göra för att projektet ska flyta på så bra som möjligt:

– Släpp in oss leverantörer redan vid ritbordet. Då kan vi tillsammans se över vilka alternativ som finns för att effektivisera. Det handlar bland annat om att dimensionera KL-trästommen på bästa sätt, hur vi packar transporterna mest effektivt och att kalkylen är anpassad efter KL-trä och inte betong. Att vi redan från start har varit involverade i Terrassgården är absolut en stor anledning till framgångarna, säger Erik.

Text: Sara Schröder
Publicerad: 2024-06-07

Projektfakta

Byggherre: Absalon Pension
Typ av byggnad: Flerbostadshus i fem våningar med 56 bostadsrätter om 2 till 5 rum och kök.
Byggår: 2022-2024
Plats: Lunds nya stadsdel Råbylund
Arkitekt: Johan Sennström, Fojab
Byggentreprenör: Thage i Skåne
Stommontör: KL-Projekt AB
Stomkonstruktör: BTKon och Timratec

Om projektet:


Trä är det genomgående materialvalet och sätter tonen för hela byggnaden tillsammans med stora glaspartier. Utvalda väggar i interiören får en synlig, laserad träyta.

Setra levererar stommen i KL-trä - bjälklag och väggar - samt limträ. Totalt 1 800 kubikmeter KL-trä och 50 kubikmeter limträ.

Råbylund blir det första området i Lund där all bebyggelse sker enligt riktlinjer för hållbart byggande och med minsta möjliga klimatpåverkan.

Fredrik_Stark_pf.jpg
Fredrik Stark,
projektledare, KL-Projekt AB.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?