Fotograf: Emil Nordin

Snabbt uppåt när Cederhusen monteras

Att bygga med KL-trä innebär ett helt nytt tänk som ger total kontroll på logistik, leverans och installation. Det märks vid bygget av Cederhusen där det mesta går både snabbt och smidigt.

Efter invigningen av Stockholms första innerstadskvarter i trä i september, går stomresningen framåt, eller kanske rättare sagt uppåt, i rask takt. Den lägre delen av det första huset är redan monterad. Parallellt reser man nu stommen till den högre delen med 12 våningar.

 – Vi får ungefär ett våningsplan per leverans från Setra. Leveransen är planerad och lastad på ett sätt som underlättar och effektiviserar arbetet på byggplatsen. Hittills har allting fungerat så bra att både vi och Setra ser att vi skulle kunna öka tempot ännu mer i byggandet, säger Jakob Tengvald som är projektchef på Veidekke. 

Mindre tid i lossningszonen

En stor skillnad mot konventionellt byggande i prefabricerad betong är att det går mycket snabbare att lossa KL-träelementen. Det är en stor fördel eftersom det finns ont om både lagringsutrymmen och lossningszoner på byggplatsen i Hagastaden. 

 – När vi bygger med betongelement har vi en lastbil stående i lossningszonen större delen av arbetsdagen. Nu när vi bygger med KL-träelement är zonen bara upptagen när vi lossar vår leverans från Setra, vilket är ungefär två timmar per vecka, säger Jakob Tengvald.


Snabbt och smidigt montage

När Setras lastbil kommer till Hagastaden gör Veidekkes medarbetare en mottagningskontroll där bland annat fuktkvoten kontrolleras. Därefter går dem igenom montageordningen och lyfter sedan väggelementen på plats. Elementen placeras direkt på bjälklaget, justeras med stag och fixeras med vinklar för att sedan skruvas ihop. När ett våningsplan är färdigskruvat kan stagningen släppas.

 – Det mesta går lättare och snabbare när man har med trä att göra,  håltagning och eventuella anpassningar av elementen kan vi ju fixa själva. Sedan gillar jag att trä är ett tystare och mjukare material. Det bidrar till en varmare känsla och bättre arbetsmiljö på byggplatsen, säger Nanita Brar som är stomarbetsledare på Veidekke.

Text: Katarina Brandt
 

Publicerad: 2020-12-01


Unikt innerstadskvarter

Cederhusen blir Stockholms första innerstadskvarter och Sveriges största bostadskvarter i massivträ.

Projektet består av fyra bostadshus på 10–13 våningar med stomme av korslimmat trä som utgör både väggar, schakt och bjälklag.

Montaget av det första huset väntas bli klart i januari nästa år och de första lägenheterna i projektet beräknas vara färdiga för inflyttning under första kvartalet 2022.

Jakob Tengvald, projektchef, Veidekke
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?