Studier i trä

Nästan så långt norrut man kan komma, vid kanten av Barents hav i nordligaste Norge, väntar Båtsfjord med spänning på sin nya skola. En unik, specialdesignad träkonstruktion i en högst storslagen miljö.

Det lilla fiskeläget Båtsfjord i norska Finnmark ligger vackert och väl skyddat. Inne i en vik, i östra delen av Varangerhalvön, bor cirka 2 200 fasta invånare i centralorten Båtsfjord. De närmare 10 000 båtanlöpen årligen gör platsen till ett av Norges större fiskelägen. 

Den nya skolan som byggs i Båtsfjord blir världens nordligaste grundskola byggd i massivträ. Skolan är en del av ett större gemensamhetskoncept. En gigantisk träbyggnad med tillhörande simhall och bibliotek, blir kommunens nya samlingsplats för lärande, kultur och idrott. Den spännande och lite ovanliga mixen av invånare i Båtsfjord ligger till grund för konceptet, berättar uppdragsansvarig arkitekt Mikkel Stagis, på Ola Roald Arkitektur.

– Utöver de permanent bofasta, samlas människor från olika länder i Båtsfjord. Man flyttar hit för att fiska, bor här ett par år och saknar ofta självklara sociala sammanhang. Båtsfjords nya skola är tänkt att bli en mötesplats, ett kitt som håller folket samman, säger Mikkel.

Att bygga skolor i trä är både lönsamt och hälsosamt

Arkitektkontoret Ola Roald är välkänt inom träkonstruktion. Med flera uppmärksammade projekt under senare år har byggnader i massivträ blivit något av företagets signum. Att också Båtsfjords skola skulle byggas genomgående i trä, kändes som en självklarhet.

– Att bygga skolor i trä är både lönsamt och hälsosamt. Tack vare färdiga element i massivträ går byggnadsprocessen snabbt och materialets förmåga att reglera inomhusklimat är en viktig del för oss. Trä andas och vår absoluta övertygelse är att eleverna mår bra i de miljöer vi bygger. Många vittnar om både bättre koncentrationsförmåga och mindre sjukfrånvaro i träskolor, säger Mikkel.

I Båtsfjord finns en kortbaneflygplats och en helårsöppen väg med anknytning till E6, den så kallade Ishavsvägen. Via den vägen, högt över Båtsfjordsfjället och rakt norrut, färdas de totalt 35 lastbilar som levererar de 1 521 kubikmetrarna massivträ, från Setras fabrik i Långshyttan.

batsfjord-pf1.jpg

Montaget måste vara klart innan snön kommer. Ibland drar stormvindar in och försenar processen. Tore Kalland, projektledare från Harald Nilsen, Thomas Orskaug, Abico Massivtre och Christoffer Lind, Setra, kollar klockan.

 

Christoffer Lind, projektledare på Setra, berättar om minutiöst planerade leveranser, där varje sändning är tillverkad i en specifik ordning enligt kundens önskemål. För att lyckas med husets speciella geometri har Setra innan leverans sågat ut runda bjälklag och tillverkat hela trappor i massivträ, som anländer Båtsfjord med redan utsågade trappsteg. Projektet präglas av byggnadstekniska inslag som gör att montaget kan gå snabbt.

– Tiden är en stor utmaning för oss alla. Vår kund, stomleverantören Abico Massivtre, måste vara klar på utsatt tid. Tiden för montage är ovanligt kort i Båtsfjord, det är snöfritt mellan juni och oktober, sen avstannar allt. Minsta felaktighet från vår sida får stora konsekvenser i en så tidspressad verksamhet. Vi måste helt enkelt ha rätt planering och leverera varje sändning i exakt rätt tid.

Logistiken är en utmaning

De tre första leveranserna gick i slutet av maj och den sista sändningen sent i september. En av projektets största utmaningar är just att lyckas med logistiken, berättar Johann Hjalmarsson, vd på norska Abico.

– Transporterna är ovanligt långa. Vi har hanterat många träprojekt, men aldrig så långt norrut. Avståndet till Setras fabrik är cirka 1 600 kilometer och till vårt kontor i Oslo är det 1 950 kilometer. Det är inte som att man bara svänger hem och hämtar något man glömt, säger Johann.

Abico Massivtre ansvarar för projektering, leverans och montering av limträ och massivträ till skolan i Båtsfjord. KL-trä från Setra fraktas med lastbil och mellan 35 och 40 kubikmeter massivträ ligger på varje bil. Att hitta en riktigt bra logistiklösning har varit viktigt för projektet.

– Vi värderar noggrant olika transportlösningar i alla våra projekt. Till Båtsfjord är det mest lönsamt att köra med lastbil. Vi använder oss av en lokal transportör som levererar fisk eller andra varor till Sverige och sedan har kapacitet över på vägen tillbaka. Träelementen från Setra fyller upp det som annars kanske varit en tom bil, förklarar Johann.

 

"Vi har hanterat många träprojekt, men aldrig så långt norrut."

 

Johann Hjalmarsson, VD på norska Abico

Skolan byggs på en unik plats med speciella förutsättningar. Byggnaden i sig blir minst lika speciell, med rundade former, båtliknande utseende och mycket synligt trä i alla invändiga miljöer. Ännu en utmaning i projektet är vädret, Båtsfjord är utsatt för starka vindar och har många månader med snö. Formen på skolan flirtar med ortsnamnet, men den är också designmässigt anpassad efter omständigheterna i det karga landskapet, förklarar Mikkel Stagis.

– Med hjälp av geometriska beräkningar av vind och snöfall kom vi fram till en triangelform med mjuka, runda hörn där snön kan cirkulera fritt runt byggnaden istället för att bilda tunga snövallar. Eftersom det är mörkt långa perioder, hade vi också stort fokus på ljusinsläpp. Byggnaden ska ta tillvara på allt dagsljus som finns, säger Mikkel.

Christoffer Lind är stolt och glad över Setras delaktighet i byggandet av Båtsfjords skola.

– Det här är ett ovanligt och extremt häftigt projekt att vara en del av. Vad kan passa bättre i ett fjordlandskap än ett riktigt träskepp, ler Christoffer.


Text: Marie Karlsson
Bild: Klas Sjöberg

Publicerad: 2023-01-16

Fakta

batsfjord-karta.jpg

Projekt:
Nyproduktion skolbyggnad
Omfattar: En huskropp, tre våningar med utrymmen för undervisning, idrott och kultur.
Plats: Båtsfjord, Norge
Byggår: 2022–2023
Bruttoarea: 8 450 m2
Bygherre: Båtsfjord Kommun
Arkitekt: Ola Roald AS
Konstruktör: Rambøll AS
Stomme: KL-trä och limträstomme
Byggentreprenör: Harald Nilsen AS
Byggnadsmaterial: KL-trä, limträ, betong och stål

Byggmaterial

Stomme inklusive tak huvudsakligen i massiv-trä, likaså innerväggar. Teater, musikområden, källare och pool utförs i betong. Pelare och balkar utförs främst i limträ. Av miljöskäl begränsas användningen av stål och huset är till största del en ren träkonstruktion.

Mängd trä: Cirka 1500 m3 KL-trä och 240 m3 limträ.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?