Trä tar över i Långshyttan

Setra skapar träindustricentrum med fler förädlade produkter.

Nu lockar Setra fram kraften i Dalarnas basindustri och gör en storsatsning på nischade specialprodukter. Den här gången är det trä som spelar huvudrollen när Långshyttans framtid formas.

Där den finska stålkoncernen Outokumpus maskiner för några år sedan valsade stålband tunna som löv, flyttar nu Setra in med den senaste tekniken för träbearbetning. Tanken är att Långshyttan ska utgöra navet i ett framtida träindustricentrum och skänka ny livskraft, inte bara till bruksorten i södra Dalarna utan till hela regionen. Satsningen bygger på att man vill möta efterfrågan på förädlade trävaruprodukter såsom komponenter till dörr­ och fönsterindustrin och byggelement i korslimmat trä, KL­-trä som används till flerbostadshus.

Många hade nog nästan tappat hoppet om att det skulle bli någon ny verksamhet i industrifastigheten Kloster när Outokumpu lade ner ståltillverkningen för fyra år sedan. Men i början av året kom beskedet att Setra tecknat avtal om köp av den sex fotbollsplaner stora anläggningen i Långshyttan. Köpet innebär att Setra nu fått gott om plats att utveckla verksamheten mot mer förädlade produkter.

Det första steget är den komponentfabrik som under hösten rullat igång verksamheten. Här tillverkas komponenter till dörrar, fönster och andra förädlade sågade trävaror som används av dörr­ och fönster- tillverkare. Steg två är en KL-­träfabrik som även den ska inrymmas i Kloster. KL-­trä är prefabricerade massiva skivor som är uppbyggda av hyvlat virke som limmats ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Tekniken lämpar sig väl för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt.


Det rätta virket till dörrar och fönster

Axel Sternö har lång erfarenhet av komponenttillverkning, bland annat från Stora Enso. Nu ansvarar han för uppbyggnaden av Setras nya komponentfabrik med allt vad det innebär av anskaffning av nya maskiner till att hitta de rätta medarbetarna.

– Att Setra redan har en välfungerande produktionsanläggning för limträtillverkning i Långshyttan är förstås en trygghet. Anläggningen präglas av framåtanda och nytänkande och under de senaste åren har man in i minsta detalj arbetat för att optimera och effektivisera sättet att arbeta. Utöver kunskap om fingerskarvning och limning är man van vid att arbeta med korta ledtider och snabba leveranser.

Sedan Setra tog över lokalerna i mars har fundament tagits bort och golvet jämnats ut för att få till en fungerande produktionshall. Att lokalen saknade pelare var en stor fördel eftersom maskinerna tar stor plats. Fingerskarvlinjen, som är själva hjärtat i verksamheten, är 75 meter lång och 50 meter bred.

Att fingerskarva innebär att träets ändar fräses till 10 eller 15 millimeter långa "fingrar" som tillåter olika delar att sammanfogas. Innan fräsningen kapas defekter bort, till exempel kvistar. När de olika delarna sätts ihop genom limning och pressning skapas en träprodukt med praktiskt taget osynliga skarvar. Med tekniken frigörs mycket av spänningarna i träet, vilket gör det vridstyvare, rakare och mer formstabilt. Slutprodukten blir dessutom mer homogen och ren från defekter.

Eftersom fönster och dörrar har ett utsatt läge, har man i alla tider insett vikten av att använda utvalt virke. I Långshyttan bygger man konceptet kring råvara med mycket kärnvirke från sågverket i Skinnskatteberg. För att hitta de delar av en stock som har hög andel kärnved röntgas varje stock innan den sågas upp.

– Till en början har vi fyra medarbetare i komponentfabriken. Tanken är att produktionen successivt ska öka under de kommande två åren. Med tiden räknar vi med att kunna köra fullt treskift vilket innebär en tredubbling av arbetsstyrkan, säger Axel Sternö.

Framtidens byggmaterial

Sida vid sida med Axel Sternö arbetar Anna-­Lena Gull med att etablera verksamheten för KL-­trä. Hon har en lite längre startsträcka och KL-­träfabriken i Långshyttan planeras att stå klar första halvåret 2020. Det är långa leveranstider på den maskinpark som krävs. Dessutom är det en komplex organisation med många olika kompetenser som behöver vara på plats innan man kan trycka på startknappen.

– Efterfrågan på KL-­trä har tagit fart ordentligt under de senaste åren och i dag vill allt fler använda det både i flerbostadshus och industrifastigheter. För Setra är det en fördel att tillverkningen kommer att ligga i Långshyttan, nära produktionen av limträ då produkterna har flera affärsmässiga synergier, säger Anna-­Lena Gull.

»Förhoppningsvis kan det vi gör även få fler ungdomar att bli
nyfikna på vår bransch«


Intresset för Setras satsningar i Långshyttan har varit stort och det är många som ser en yrkesmässig framtid i den nya fabriken. Redan i början av sommaren hade man fått in uppemot 120 ansökningar.
– Utöver fler arbetstillfällen tror jag att vår satsning i Långshyttan kommer att ge ringar på vattnet vilket gynnar samhället i stort. Jag förväntar mig att den kommer ge upphov till att locka hit specialiserade företag inom bygg som kan vidareförädla våra produkter. Verksamheten kommer också att ha behov av konsulttjänster. Förhoppningsvis kan det vi gör även få fler ungdomar att bli nyfikna på vår bransch, säger Kjell Lilltjernbakken som är Setras platschef i Långshyttan.

Inger Wilstrand är vd för det kommunala näringslivsbolaget Hedemora Näringsliv AB. Hon är glad över att Setra satsar i Långshyttan och väcker liv i Outokumpus gamla fabrikslokaler. Någonting som hon menar ger framtidstro i hela kommunen.

– Precis som Setra ser vi det här som början på ett träindustricentrum som förhoppningsvis kan skapa förutsättningar för fler etableringar med anknytning till verksamheten. Vi vill vara med på tåget och stötta där det behövs. Kanske behövs det nya utbildningar i kommunen för att säkra återväxten och skapa rätt kompetens.Publicerad: 2018-10-21

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?