Träarkitektur i samspel med naturen

Slående vacker natur och finurlig arkitektur möts i festivalen Arknat, där arkitektur- och ingenjörsstudenter får fria händer att skapa vindskydd i trä.

Vindskydden har byggts på utvalda platser kring Västervik, Omberg och Tåkern, och är nu öppna att för allmänheten att besöka. Bakom de nyskapande konstruktionerna finns studenter från hela Norden. En av dem är Therese Östman, som går femte och sista året på Arkitekturutbildningen vid KTH i Stockholm.

– Det pratas mycket om trä på utbildningarna. Både om miljöaspekterna och hur en interiör med synligt trä upplevs och känns i jämförelse med andra material. Vi har inte så mycket praktiskt byggande i kurserna så det har varit väldigt kul att både rita och bygga på eget initiativ, säger hon.

För Therese var Arknat första mötet med korslimmat trä. Resultatet blev vindskyddet Skönja, placerat i en glänta i skogen vid Norra Hällsjön utanför Västervik. Ett krypin där besökaren kan vila ryggen mot den lutande väggen och blicka ut mot vattnet.

– Idén var att använda återbrukade material och förstärka kvaliteterna som redan fanns på platsen snarare än att ta över den. Vi utgick från spilldelar av KL-trä och jobbade mycket med vinklar. Förutom den lutande väggen så lutar även taket i två riktningar. Alla vinklar är olika och med KL-trä gick det ganska enkelt att få till.

Med en 3D-modell i datorn räknades alla mått ut och konstruktionen anpassades efter storleken på spillbitarna. Byggelementen sågades till och fraktades sen till gläntan med roddbåt.

– Det var tungt att lyfta delarna på plats för hand, men å andra sidan var det ett väldigt enkelt bygge eftersom väggarna var färdiga och bara behövde sättas ihop, berättar Therese.

Sammanlagt byggdes sex vindskydd under festivalen, alla i byggmaterial från Setra. Förutom KL-trä från urkapade dörr- och fönsterhål användes bland annat fingerskarvade reglar, hyvlat virke och trall i konstruktionerna.

Skönja är ritad av Therese Östman och låter besökaren speja ut över sjön genom virket. Vindskyddet är byggt av material från Setra samt tunna ribbor av återbrukat emballagevirke.

Läs mer och se film om vindskyddet Skönja >

Mer om arkitekturfestivalen

Sweco är initiativtagare till arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras årligen sedan 2017. Syftet är att öka förståelsen för träbyggnation hos framtidens arkitekter och förstärka samspelet mellan arkitektur och natur.

Under festivalen kombineras öppna föreläsningar om träkonstruktion och arkitektur med praktisk kunskap i träbyggnation. Studenterna har två veckor på sig att ta fram idékoncept och bygga vindskydden.
Läs mer på arknat.com

Här hittar du vindskydden

Västervik

  • Vindskyddet Ticka ligger vid Holmsjön längs Tjustleden etapp 7.
  • Vindskyddet Skönja är beläget vid Norra Hällsjön längs Tjustleden etapp 5.
  • Vindskyddet Ark ligger med storslagen utsikt vid Stångerör, längs Loftaleden.

Omberg och Tåkern

  • Vindskyddet Gömslet är beläget i vassen vid besöksområdet Glänås och är perfekt för fågelskådare
  • Vindskyddet Solfjädern ligger intill parkeringen i Svälinge och är tillgänglighetsanpassat.
  • Vindskyddet vid Stora Klint ligger högt uppe på en brant längs vandringsleden i Omberg.

Foto: Tommie Svanström Ohlson

Publicerad: 2023-10-06

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?