Trivsel med trä

Södra Hemlingby i Gävle lockar med grönområden, motionsspår och fina möjligheter till rekreation. Det är en plats där många vill bo. Gavlegårdarna går önskemålet till mötes och bygger nu 132 klimatsmarta hyresrätter i naturnära material.

Med stommar i korslimmat trä (KL-trä) och fasadbeklädnad i chiffer kommer de nyproducerade fyravåningshusen att smälta in fint i de natursköna omgivningarna. Materialvalen i trä och sten är en medveten önskan hos bostadsbolaget Gavlegårdarna att skapa trivsel och förmedla en naturlig känsla med fokus på miljövänlighet.

– Det finns fler sätt att sätta miljön i centrum. Vi använder material som passar in fint i området, som är hållbara och som också fungerar väl för husens arkitektur. Det är vårt första projekt med flervåningshus i KL-trä och det passade bra att prova just här, där husen inte är alltför höga, säger Mattias Janson, byggchef på Gavlegårdarna.

”Projektet håller en hög estetisk nivå.”


Kvarteret är ritat av White arkitekter och består av totalt sex hus, i tre olika utföranden. Fem huskroppar är storleksmässigt helt lika medan ett hus blir något mindre. Sammanlagt uppförs 132 hyreslägenheter med synligt trä både i trappuppgångar och inne i bostä­derna. Något som kräver lite extra omsorg vid hanteringen, förklarar Amanda Roberg, projektledare hos stomleverantören Setra.

– Vi gillar att träinslagen i byggnaderna verkligen både syns och känns. Det ger en tydlig karaktär till bostäderna och förstär­ker känslan av att det är solida trähus som byggs. Men att leverera synlig kvalitet ställer lite högre krav på oss. Det kräver en finare råvara och hög precision i hela ledet, ända från produktion till packning och transport så att de synliga väggarna inte får några märken, säger Amanda.

ext-Sodra-hemlingby-bd.jpg

Vänster: Färdig huskropp i genomskärning. Höger: Hus 2 under uppbyggnad.

Hållbarhet och miljöhänsyn ligger inte bara till grund för materialval, utan går som en röd tråd genom hela projektet. Inte minst vad gäller just produktion och logistik. 

Råvaran kommer från skogarna i Mälar­dalen, sågas i Heby och med åkeriet från Avesta tar leveransen från Setras fabrik i Långshyttan till Gävle bara ett par timmar. Mattias Janson menar att det varit extra tur­samt med närhet till material och leveranser i dessa tider.

– Självklart känns det bra med lokala samarbeten, det finns många positiva aspek­ter av det, inte minst hållbarhetsmässigt. Men det har slagit oss att den leveranspro­blematik som drabbat byggbranschen under pandemin, hade kunnat orsaka oss många förseningar. Det gäller också osäkerheten kring cement. Det kände vi inte till när vi bestämde oss, men i dag är vi väldigt glada att vi valde att bygga i trä, säger Mattias.

Bostadshusen i Södra Hemlingby byggs i nära samarbete mellan byggherren Gavle­gårdarna och totalentreprenören Byggpart­ner. Setras uppdrag är att producera och leverera stommarna, det vill säga de bärande träkonstruktionerna, i form av limträ och KL­trä. Byggpartner och Limträteknik har tillsammans stått för konstruktionen. Även ytterväggar och bärande hjärtväggar produ­ceras av Setra. Magnus Emilsson, konstruk­tör på Limträteknik berättar om fördelarna med de stora, prefabricerade element som monteras direkt på byggplatsen.

”Husens yttre gestaltning sticker verkligen ut, trähus med chifferfasad är ovanligt.”


– Utformningen av husens konstruktion är gjord med hänsyn tagen till antalet ele­ment som måste monteras. Vi vill minimera montagetiden och tack vare Setras möjlighet att leverera så stora element kan vi minimera mängden lyft och antal montage. Vi jobbar här med KL­trä i upp till 3,5 x 18 meter stora bitar och bjälklagselement som är hela 12,3 meter. Det sparar verkligen tid, säger Magnus. 

Något som också skiljer sig vid bygge av trähus jämfört med hus i betong, är hur byggelementen, det vill säga väggar och golv, monteras och fästs ihop. Med träele­ment lägger man stor tonvikt på detaljerna och i utformningen av bra infästningar.

– Att utforma bra knutpunkter innebär att vi, förutom bärigheten, också måste klara robusthet. Huset ska i princip tåla att en vägg rasar utan att helt kollapsa. Vi måste frikoppla träelement från varandra för att inte ljud ska spridas mellan lägenheter och samtidigt ska vi klara brandkraven, som kräver att konstruktionen är tät. Detalj­lösningarna för ett trähus är mer utmanande än hus i betong, det gäller naturligtvis även här i Södra Hemlingby, förklarar Magnus.

Under byggets gång fintrimmas proces­serna och teamet hittar hela tiden detaljer som kan förbättras. Amanda Roberg på Setra beskriver bygget i Gävle som en spän­nande läroprocess.

– Tack vare att många moment upprepar sig kan vi vara effektiva i både produktion och leverans. Vi lär oss längs vägen. Jag är säker på att det blir en fantastisk plats att bo på och vi är stolta över att vara en del av lägenheterna i Södra Hemlingby.

Text: Marie Karlsson
Foto: Klas Sjöberg

 

Publicerad: 2022-05-02

Södra Hemlingby

Projekt: Nyproduktion Södra Hemlingby

Omfattar: Sex hus, 132 hyresrätter om 1–4 rum

Plats: Södra Hemlingby, Gävle

Byggnadsår: 2020–2023

Bruttoarea: 15 177 m2

Byggherre: Gavlegårdarna

Arkitekt: White arkitekter i Uppsala

Konstruktör: Limträteknik i Falun

Stomme: Setra

Byggentreprenör: Byggpartner

Byggnadsmaterial: Stommar av KL-trä och limträ. Betonggrund och fasadbeklädnad i svart, mörkt grå och grön chiffer. Trämaterialet återfinns också i fastighetens trappor och i interiören med synligt trä i lägenheterna längs husens långsidor.

Mått: De största KL-stommarna mäter 3,5x18 meter. Bjälklagen mäter upp till 12,3 meter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?