Genomtänkt i trä på Permobils nya huvudkontor

Genomtänkt i trä på Permobils nya huvudkontor

Tillgänglighet, funktion och hög hållbarhetsprofil. Det är ledorden för Permobils nya huvudkontor som ska stå klart i september 2024.

"Allt med den här byggnaden är väldigt genomtänkt, så också användandet av KL-trä och limträpelare. Känslan i huset ska vara varm och välkomnande, något som trä som byggnadsmaterial bidrar till”, säger Sara Karlenäs, projektchef hos totalentreprenören Byggdialog.

I industri- och handelsområdet Birsta, strax norr om Sundsvall, närmar det sig inflytt i företaget Permobils nya huvudkontor. På den 50 000 kvadratmeter stora tomten står nu en skräddarsydd byggnad om 14 000 kvadratmeter. Där ska 250 medarbetare, kontor och produktion samsas med forskning, utveckling och testmiljöer. Hösten 2023 restes huskroppen och därefter har takläggning, invändiga arbeten och installationer gått framåt i rask takt, med inflyttning i september 2024 som slutmål. De nya lokalerna innebär att Permobil flyttar hela sin verksamhet från Timrå till Sundsvall.

– I Sundsvall skapar vi den arbetsplats Permobil behöver. En rejäl byggnad, bestående av två olika delar. En väl tilltagen produktionshall med montagelinor i den ena och en trivsam kontorsdel i den andra. Den senare fördelad på två plan, med gott om gemensamhetsytor. I hjärtat av byggnaden finns en välkomnande ljusgård, en fantastisk plats för kreativitet och möten. I kontorsdelen och framför allt i ljusgården framhävs hybridstommens träinslag tydligt, för att skapa en extra behaglig upplevelse vid gemensamhetsytorna, förklarar Sara Karlenäs.

Sara Karlenäs, projektchef hos totalentreprenören Byggdialog. I kontorsdelens hjärta ligger ljusgården med många synliga byggnadsdelar i trä, bland annat en frihängande trapp i korslimmat trä.


Rätt material på rätt plats

Huskonstruktionen består av hållbara materialval där en hybridstomme gör att form och funktion kan optimeras. När olika material fästs mot varandra krävs speciella typer av anslutningar. I hybridstommen hos Permobil har kopplingen Alumega från Rothoblaas använts. Denna högkapacitetsanslutning har möjliggjort en stor designfrihet och hanterat både de stora krafterna och de långa spännvidderna som krävts i lokalernas pelarbalksystem. I produktionshallen har man eftersträvat öppna ytor och därför använt få pelarlinjer. De långa spännvidderna har uppnåtts genom att kombinera limträpelare med fackverk i stål.

– För en så varierad arkitektonisk lösning som vi ser här lämpar sig en hybridstomme väl. Den kombinerar trä, stål och betong och materialens olika placering optimeras för bästa funktion och gestaltning. Att låta vertikala och horisontala bärverk vara i trä och komplettera med en bjälklagskiva i betong, är ett exempel på hur vi har optimerat funktionerna. I produktionshallen är exempelvis spännvidderna väldigt utmanande. Där har vi valt att arbeta mer med stålfackverk och betong, medan trä är mer dominerande i de delar av byggnaden där stommen är synlig, säger André Nilsson, projektchef på CarlGustav (CG) Solutions som har levererat och monterat stommen.

"Allt med den här byggnaden är väldigt genomtänkt"


Sara Karlenäs, projektchef, Byggdialog


Klimatcertifierad byggnad

Permobils nya huvudkontor byggs i enlighet med det globala certifieringssystemet LEED, nivå Guld, som mäter miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Att i stor utsträckning inkludera trä i hybridstommen är en förutsättning för att klara de höga krav LEED ställer på klimatsmarta lösningar med minimala koldioxidavtryck. Setra har levererat limträ och KL-trä till projektet. I nära samarbete med CG-Solutions och konstruktören ProDesign har man diskuterat sig fram till de bästa lösningarna för hybridstommens utförande. Att trä ingår som en självklar del av hybridstommen är gynnsamt för alla parter, menar Victor Jacobs, projektledare hos Setra.

– Det är bra att trä används i allt fler sammanhang, som i detta fall i en kombinerad produktionshall och kontorsdel. Att använda ”rätt material på rätt plats” optimerar både konstruktion och funktion. Trä klarar exempelvis högt tryck i fiberriktningen och här används träinslagen på smarta och mer nischade sätt. Vi på Setra har stöttat projektet med lösningar som får träinslagen att fungera både tillverknings- och konstruktionsmässigt.

Publicerad: 2024-04-12

Permobils nya lokaler

Projekt: Nyproduktion huvudkontor
Omfattar: En huskropp, delad i produktionshall och kontorsdel samt plats för forskning och utveckling
Plats: Industri- och handelsområdet Birsta i Sundsvall
Byggnadsår: jan 2023 – aug 2024
Bruttoarea: 14 000 kvm
Byggherre: Vectura fastigheter
Arkitekt: Sweco
Konstruktör: Huvudkonstruktion Sweco, Stomkonstruktion ProDesign
Stomme: Hybridstomme i trä, stål och betong
Byggentreprenör: Byggdialog
Stommontör: CG Solutions
Byggnadsmaterial: Stommen i produktionshallen består av limträpelare, stålfackverk och takplåt. Ytterväggar av Parocelement. I kontorsdelen förekommer både stål- och limträpelare liksom balk men i ljusgården samt i synliga delar är stommen helt i trä. Bjälklagen består av HDF-element. Ytterväggar består av utfackningsväggar i trä som är klädda med en värmebehandlad träpanel.
Leverans Setra: Limträ, KL-trä

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?