”Vi har ett ansvar att tänka nytt”

Vasakronans väg till hållbart byggande

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och en ledande aktör inom cirkulär ekonomi, återbruk och trähusproduktion. VD Johanna Skogestig berättar om hur de utmanar sig själva – och hela branschen – att tänka klimatsmart.


I flexibel framkant

Vasakronan vill gärna ta täten i förflyttningen mot framtidens fastighetsägande. Mot mer flexibla lösningar i användningen av kvadratmeteryta, i skapandet av anpassningsbara lokaler, där användandet kan förändras över tid. I byggbranschen är Vasakronan är kända för att göra ett noggrant förarbete inför upphandlingar och byggprojekt och man ansvarar själva för inköp och produktion, i samarbete med egna konsulter. Att sträva efter lägsta möjliga klimatavtryck och alltid resursoptimera projekt, är prioriterat i alla lägen. Det kan handla om valet av hållbara materialval, om cirkulära arbetssätt och om återbruk. Kanske framför allt om att inte alltid välja att riva befintliga hus, utan att i stället ställa om verksamheten och aktiviteterna i dem.

─ Vi som byggherre, fastighetsägare och projektutvecklare har ett ansvar att tänka nytt. Att behålla allt som går och förvalta, återbruka och förädla. Här är trä ett fantastiskt bra exempel på ett klimatsmart material som möjliggör om- och tillbyggnad, i stället för nyproduktion, säger Johanna.

Tips för hållbart byggande

  • Behåll allt som går att förvalta, återbruka och förädla. I projektet Lumi behålls betongstommen och nya väggar byggs upp av demonterat tegel och återbrukade gipsväggar.
  • Om- eller tillbyggnad är bättre ur klimathänsyn än att bygga nytt från grunden. Trä är ett förhållandevis lätt material som lämpar sig bra för att bygga om och bygga ut.
  • När ni bygger nytt, väg in materialens klimatavtryck och tänk långsiktigt. Flexibla lokaler som kan anpassas när användandet förändras, kommer att kunna leva längre.


Ville utmana sig själva

Men väljer man nu ändå att bygga nytt, ska man göra det så hållbart som möjligt. Med visionen om att producera en byggnad med lägsta möjliga klimatavtryck, skapade Vasakronan landets största kontorshus med en stomme helt i trä. Med projektet Magasin X i Uppsala flyttades gränserna för hur mycket klimatavtrycket kan reduceras och huset blev det första i raden av fler trähus, för Vasakronan.

Från början skulle Magasin X byggas traditionellt, med övervägande stål och betong, men Vasakronan valde att utmana sig själva genom att försöka sänka klimatavtrycket avsevärt, från de initiala värden projektet uppvisade.

─ Vi ville tänka utanför boxen och prova något nytt, något mer hållbart. Var det möjligt att bygga ett så stort kontorshus i trä? En ”träskallegrupp” inrättades på bolaget som fick i uppdrag att utreda frågan. Det visade sig att det gick alldeles utmärkt. Vi valde att skapa stommen i trä för att minska koldioxidavtrycket från bygget och också för att vi ville skapa en förebild för hållbart byggande.

Responsen från hyresgästerna var lika överraskande som positiv. Två år innan huset var färdigställt var det fullt uthyrt, det finns bevisligen en stor efterfrågan på trähus, berättar Johanna.

Kontorshus för ett hållbart arbetsliv

Efter framgången med Magasin X skapades ritningarna för ännu ett spännande, innovativt och hållbart projekt i trä. I kvarteret Lumi i Uppsala – dit Setra fått uppdraget att leverera KL-trä och limträ − omvandlar Vasakronan en 1970-talsbyggnad i betong till toppmoderna och mer hållbara ytor. Här får ett gammalt kontorshus en påbyggnad med tre våningar, utan att grundläggningen påverkas. Totalt blir det sju våningar ljusa, öppna kontor som bas för ett hållbart arbetsliv, med tydliga inslag av återbruk och med ett lågt klimatavtryck.

─ Lumi är ett projekt som går helt i linje med Vasakronans ambition att bevara och dra nytta av byggnader som redan finns. Genom att satsa på bjälklag i KL-trä istället för betong sparar vi vikt. Trä är ett bra alternativ på så många sätt, inte minst för att det är förhållandevis lätt och lämpar sig väl för påbyggnation. Jag är säker på att förnybara träresurser från ett hållbart skogsbruk kommer att användas alltmer framöver. Hela branschen utvecklas snabbt och vi behöver jobba insiktsdrivet och lära av varandra. Framtiden bygger vi tillsammans, så varsamt som möjligt.

Text: Marie Karlsson
Bild: Klas Sjöberg

Läs mer

Publicerad: 2023-05-24

Vasakronan

Sveriges största fastighetsbolag, med 166 fastigheter och en total area om 2,4 miljoner kvadratmeter. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centrala kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Bolaget ägs av 1 - 4 AP-Fonden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?