Vill du bygga i KL-trä? Det här bör du veta

Effektivt, prisvärt och hållbart. Kanske känner du till fördelarna med korslimmat trä och är nyfiken på att prova. Men var börjar man? Låt dig guidas av experten Magnus Emilsson, vd och konstruktör på Limträteknik i Falun.

Under sina mer än 20 år i branschen med fokus på träkonstruktioner har Magnus Emilsson samlat på sig många lyckade projekt och en hel del erfarenheter. Här delar han med sig av tips och råd till dig som vill börja bygga med trä:

1. Skaffa en bra projektgrupp

Samla personer med kunskap och erfarenhet av trä. Du behöver en arkitekt, en brandingenjör, en akustiker, en fuktsakskunnig och en konstruktör. Har du redan ett bra samarbete med en konstruktör kan du ta in en specialistkonsult med erfarenhet av trä som hjälper till med utformningen.

2. Välj väg tidigt

Trä har vissa fördelar jämfört med betong. Det är ett smart material med otroligt hög bärighet i förhållande till sin egen vikt och den industriella tillverkningen gör att du kan effektivisera bygget. Men för att dra nytta av fördelarna måste byggnaden utformas rätt från början, så se till att välja stommaterial innan arkitekten gör klart ritningarna. Generellt brukar till exempel flerbostadshus i trä kräva en decimeter mer höjd per våningsplan.

3. Ta hjälp med matten

Saknar du egen erfarenhet av träprojekt så ta in hjälp när du ska räkna på kostnaderna och förlita dig inte blint på kalkylverktygen. Det är till exempel billigare att skruva upp gipsskivor på en massivträvägg än en regelvägg, vilket inte återspeglas i kalkylprogrammen. Fel antaganden i beräkningarna leder ofta till att risktilläggen blir för stora, du går miste om tidsbesparingar och riskerar att hamna i ett läge där materialet kommer i för långsam takt till bygget.

4. Hantera fukt på rätt sätt

När det gäller fukt är riskerna faktiskt lika stora oavsett vilket stommaterial du väljer. Men du måste hantera fukten på ett annat sätt och redan från det att trästommen börjar monteras, en process som kanske ser annorlunda ut än byggentreprenörerna är vana vid. De flesta byggprojekten använder någon typ av väderskydd, men det är sällan ett heltäckande tält är det mest rimliga valet sett till totalekonomin.

5. Var öppen för en ny byggprocess

Byggtiden är något kortare för trähus, men räkna med en lite längre projekteringstid än du är van vid. Generellt behöver projekteringen ha kommit längre vid byggstart än när man bygger med betong. Eftersom industriellt träbyggande innebär ett nytt arbetssätt för många brukar det krävas mer detaljerade redovisningar av olika moment i bygget, vilket tar tid att förbereda.


OK, var börjar jag?

Börja med att hitta samarbetspartners som också är intresserade. Om du är en byggherre så försök hitta en entreprenör som är villig att satsa på trä, och tvärt om. Du kan också vända dig till en tillverkare som Setra eller någon av oss andra som har stora kontaktnät inom byggande i trä för att komma vidare. Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra och hitta den kompetens som behövs, säger Magnus Emilsson.


Setra har allt stöd på en plats

När du bygger med KL-trä från Setra får du tillgång till all den specialistkompetens som behövs, oavsett om du är erfaren eller står inför din första träkonstruktion.

– Vi sätter samman en projektgrupp med de olika kompetenser som behövs för just ditt projekt, med en dedikerad projektledare som blir din kontaktperson genom hela produktionsprocessen. Projektledaren har koll på alla detaljer och håller en nära kontakt med platschefen på bygget, säger Kurt Englund, projektchef för Setras bygglösningar.

Vilket stöd kan jag få?

– Vi har egna konstruktörer som kan hjälpa till med dimensionering och konstruktion. I mer avancerade projekt involverar vi Limträteknik i Falun, som är vår parter för projektering och teknisk utveckling av KL-trä. När det gäller fukt, brand och akustik arbetar vi med konsulter med lång erfarenhet inom träbranschen. Självklart optimerar vi även transporterna så att byggelementen kan lastas av i den ordning de ska monteras och det blir så få körningar som möjligt, säger Kurt Englund.

Läs mer om KL-trä från Setra >>Publicerad: 2020-09-17

Magnus Emilsson, vd och konstruktör, Limträteknik.
Kurt Englund, projektchef för Setras bygglösningar
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?