Villazero – trä från bottenplatta till yttertak

Först materialvalet, sedan designen. Det var utgångspunkten vid bygget av Villazero, Sveriges första koldioxidneutrala småhus.

Villazeros husgrund, väggar och yttertak består av trä, och isoleringen av cellulosa och träfiber. Bottenplattan är specialframtagen – i stället för betong utgörs den av massivt KL-trä från Setras fabrik i Långshyttan. Plattan har försetts med fuktskydd och sensorer som kommer att följas under flera år.

– Störst klimatpåverkan på ett bygge har materialvalen. Utöver det spelar husets långsiktiga energiförbrukning en stor roll, påpekar Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna. Hon är övertygad om att klimatneutralt byggande snart blir en självklarhet.

Förutom Mondo ingår Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik i Villazero-projektet, med Byggpartner som entreprenör.


Prisat husprojekt

Första spadtaget togs i juni i fjol och under våren har Fiskarhedenvillans vd Gunnar Jönsson flyttat in i huset i Borlänge. I somras blev Villazero första småhus att certifieras enligt NollCO2 med Svanen som bascertifiering. NollCO2 är en påbyggnadscertifiering som utförs av SGBC, Sweden Green Building Council. SGBC studerar byggnaders totala livscykel, från råvaror och byggtransporter till energiförbrukning, slutanvändning och möjlig återvinning av byggmaterial.

Mycket ny kunskap om klimatsmart byggande

Utsläppen av växthusgaser ska reduceras i hela kedjan och de utsläpp som trots allt uppstår ska balanseras med åtgärder som leder fram till netto noll klimatpåverkan.
I Villazeros fall betyder det att solpaneler på taket ger förnybar energi till både uppvärmning, varmvatten, hushållsel, tankning av elbil och lite överskottsel.
– Villazero ska uppnå ett netto noll-utsläpp inom tio år, då är koldioxidskulden för bygget återbetald. Men redan nu har projektet bidragit till många viktiga kunskaper om klimatsmart byggande, säger Gabriella Hagman.


Text: Lena Lidberg
Foto: Daniel Elfving och Emelie Langer

Publicerad: 2022-09-21

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?