Produkter och tjänster

Vi är en personlig stomleverantör av KL-träprojekt där även limträbalkar till stomkonstruktionen ingår. Vi tar ansvar för kvalitet, leveranssäkerhet och hållbarhet. Våra kunder får en dedikerad kundkontakt som hjälper dig i alla delar av projektet.

Om du som kund vill ha en leverantör för hela ditt projekt, där KL-träet och limträt är från Sverige, ha en personlig kontakt och stöd genom hela processen samt bästa möjliga tekniska stöd ska du välja Setra.

Idag köps trävaror från Setra av kunder över stora delar av världen och för KL-trä är vi väletablerade i Skandinavien med möjlighet för export även till andra delar av världen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Setra använder formalehydfri Polyuretanlim i produktionen av KL-trä.

KL-skivorna bearbetas enligt konstruktionsritningarna och dina önskemål. Till exempel kan vi i fabriken i Långshyttan fräsa ut för håltagning för fönster, dörrar, tekniska installationer, urtag för pelare, balkar och anslutningar för andra byggsystem samt trappor och övriga bearbetningar.

Setra kan leverera med hjälp av fossilfria expeditörer som går på HVO och RME. Transporterna anpassas till projektets storlek och komplexitet och sker i huvudsak med öppna trailers och emballerat material. Vi hjälper dig att hitta en balans mellan leveransoptimerad och montageoptimerad transport.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?