Högrest pionjär

Med sina 84 meter erbjuder Hoho en storslagen utsikt över Wien. Den bakomliggande konstruktionen som möjliggjort ett av världens högsta trähus är minst lika fascinerande.

För sex år sedan inleddes ett ambitiöst projekt i Österrikes huvudstad Wien. Fem huskroppar i trä, den lägsta med sex och den högsta med 24 våningar, började resas intill sjön Asperner see i Wiens tjugoandra distrikt, där en ny stadsdel växer fram.

För snart tre år sedan stod Hoho klart. Komplexet, som ritats av arkitekten Rüdiger Lainer, inrymmer i dag kontor, butiker, hotell, gym och garage. Med en höjd på 84 meter är det en av världens högsta byggnader i trä. Även om det finns en lång tradition av att bygga i trä i Österrike, gör höjden Hoho till en pionjär.

– Den här byggnaden är exceptionell när det kommer till att visa vad man kan åstadkomma med trä. Den inleder verkligen ett nytt kapitel i modern timmeringenjörskonst. Den visar att trä är ett hållbart alternativ, både ekonomiskt och miljömässigt, även för höga byggnader i storstäder, säger Georg Jeitler, chef för innovation på träindustriföretaget Hasslacher Group, som köper virke av Setra.

Hasslacher Group har levererat limträ och korslimmat trä från hållbart brukad skog till de fem husen som till 75 procent är byggda i trä. Konstruktionen består av fyra prefabricerade huvudelement: den bärande strukturen, fasadelement, takpaneler och bjälklag. Den bärande strukturen består av stålförstärkt limträ och pelare i limträ.

De externa väggelementen är i korslimmat trä och bjälklagen mellan våningarna har tillver­kats i trä­ och betongkomposit. Fasaden är i organisk komposit gjord av spån.

En av världens högsta

Kontorshuset inrymmer gym och garage, ligger i ett nybyggt område i Wiens tjugoandra distrikt.

Byggnaden består av fem delar, den högsta har 24 våningar och är med sina 84 meter en av världens högsta byggnader i trä.

Synliga material. Hoho är byggnaden som vill låta materialen synas. Där det är trä i stommen syns det, liksom där det är betong.


– Stålet som finns i den bärande struk­turen tar över om en limträpelare skulle gå sönder och fördelar tyngden via de armerade etongelementen till de övriga pelarna, berättar Georg Jeitler. Limträ är en förutsättning för att man ska kunna bygga så här högt i trä.

– Limträ har blivit en oumbärlig produkt inom modernt träbyggande. Genom den låga densiteten och den höga hållfastheten klarar limträ stora spännvidder och hög belastning, som vi till exempel ser i fasadpelarna i den här byggnaden, fortsätter han.

Att arbeta med prefabricerade moduler underlättade byggprocessen, men ställde också höga krav på tillverkarna när det kom till att leverera komponenter med exakta mått. Att modulerna byggdes i en fabrik gjorde tillverkningsprocessen oberoende av väderförhållanden, vilket effektiviserade arbetet och när det var dags för montering tog varje våning bara en och en halv vecka att färdigställa.

Att exteriören på den här högresta pionjären gör byggnaden till ett landmärke råder det ingen tvekan om, men också interiört är Hoho en uppvisning i materialets möjligheter och en fingervisning om framtiden för stor­skaligt byggande i trä. Samma typ av trä som präglar exteriören återfinns också interiört.

– För att träet som används interiört inte ska bli fläckigt när det monteras eller gulna över tid har det ytbehandlats med en vat­tenbaserad produkt fri från kemikalier och samtidigt utrustats med UV-­absorberande egenskaper.

Text: Hedvig Andersson
Bild: Robert Fritz

Publicerad: 2022-07-01

Projektfakta:

Plats: Wien, Österrike
År: 2019
Bruttoarea: 25 000 kvm
Arkitekt: Rüdiger Lainer
Byggentreprenör: Handler Group
Byggnadsmaterial: Limträ, KL-trä, stål och betong.

75 % av de fem huskropparna består av trä.

Namnet Hoho står för Holz Hochhaus – höghus i trä på tyska.

ext-art-Hoho-Georg-Jeitler.png
"Limträ har blivit en oumbärlig produkt inom träbyggande"

Georg Jeitler, Hasslacher Group

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?