Sakral arkitektur i trä

När Ängbykyrkan behövde utöka sina lokaler var trä det givna materialet – men tillbyggnaden skulle visa sig bli ett komplext projekt. I ett unikt samarbete kunde Setra tillsammans med byggentreprenören erbjuda Svenska kyrkan en totalentreprenad av stommen, vilket förenklade genomförandet.

En kort promenad från Islandstorget i Bromma i norra Stockholm ligger Ängbykyrkan. Tegelbyggnaden med gråvit puts ritades av arkitekten Björn Hedvall 1959 och omfattas av Stadsmuseets blåklassning för byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. För att kunna samla kyrkans anställda i en byggnad, istället för de två skilda arbetsplatser som används i dag, och samtidigt skapa lokaler för en decentraliserad verksamhet, togs beslutet att ansluta ytterligare en byggnad. Uppdraget gick till arkitektkontoret Witte Sundell.

– Vi strävar efter att jobba med trä i så många projekt vi kan. Dels på grund av hållbarhetsperspektivet, det är ett naturligt material med mindre koldioxidavtryck, dels för att det ger en helt annan känsla och väldigt behagliga miljöer, säger arkitekten Ludvig Witte.

Den nya tillbyggnaden är återhållsam och diskret med både den bärande konstruktionen och fasad i trä. Den stora utmaningen har varit att anpassa den till befintliga byggnader. Därför har alla de cirka 40 takstolarna en unik geometri. Det innebär bland annat att taket har varierande lutning och att balklinjen inte placerats under nocken, utan vid sidan av, vilket inneburit en stor utmaning för konstruktörerna.


Man har också haft ambitionen att infästningarna ska vara dolda för att exponera träet maximalt. Därför är nästan alla synliga balkar dubbla, med skarvplåtarna placerade mellan dem. Balkarna är också bredare än gängse standard för att få till arkitektens vision om en byggnad med skulpturala kvaliteter och rustik känsla. Även interiören präglas av trä och de synliga pelarna där, som är en del av den bärande konstruktionen, är grövre än nödvändigt av samma skäl.

– Det är ett estetiskt, hållbart och konstruktionstekniskt beslut att använda limträ och korslimmat trä i det här projektet, säger Anna-Lena Gull, senior affärsspecialist, Setra.
Svenska kyrkan har anlitat Cowi Projektbyrån för att driva det komplexa projektet. De tar hand om projektering, produktionsledning, tidplaner, ekonomi och uppföljning. På så sätt får beställaren bättre koll på processen, kan vara delaktig i alla stadier och har bättre insyn i ekonomin. Stommen levereras på totalentreprenad i ett samarbete mellan Setra och entreprenören Byggpartner.

– Vi kan för första gången erbjuda en totalentreprenad på stommen vilket innebär att beställaren får en kompetent leverantör av trästommen, en väldigt erfaren konstruktör och en kunnig montör i ett och samma avtal. Man får tillgång till ett helt team som kan materialet väldigt väl, säger Anna-Lena Gull. Alternativet hade varit att Svenska kyrkan själva hade gjort stomme och ritningar tillsammans med egna konsulter.

– Detta blir ett enklare upplägg för dem, de lägger en beställning och Byggpartner tillsammans med oss på Setra löser allt från ritningar, tillverkning och planering till leveranser och montage av stommen, fortsätter hon.

Tillbyggnad i kulturhistorisk miljö

Ängbykyrkan ritades av arkitekten Björn Hedvall 1959 och omfattas av Stadsmuseets blåklassning för byggnader med synnerligen högt kul-turhistoriskt värde. Samma arkitekt står bland annat bakom bostadshusen vid Norr Mälarstrand och biografen Grand i Stockholm.

När verksamheten krävde en tillbyggnad gick uppdraget till Witte Sundell. Trä är det visuellt dominerande materialet både exteriört och interiört.

På Cowi Projektbyrån är man vana att hantera komplexa byggprojekt och vet vikten av en hög materialkännedom hos de inblandande parterna.

– Detta är ett unikt projekt med unika lösningar i material och utförande. Det kräver ett nära samarbete mellan alla parter. Setra är experter på trä och träbyggande och samarbetet har fungerat väldigt bra. Det är ett fint projekt som vi är stolta över att få vara med i, säger Marlene Olson på Cowi Projektbyrån.

I entrén reser sig den synliga stommen mot taket i form av ett kors. Att trä har fått en så framträdande roll i gestaltningen är även arkitekten nöjd med.

– Beställaren ville utifrån ett miljöperspektiv att vi skulle använda trä i så stor utsträckning som möjligt. Här blir ju träet också en del av motivet och det är roligt, det är inte alltid man kan få fram materialet i gestaltningen så tydligt. Den panel som används i fasaden och på taket följer också med in, så det blir mycket trä, konstaterar Ludvig Witte.

Tillbyggnaden ska stå klar till våren 2022 och kommer då förutom arbetsplatser med kontor och mötesrum även innehålla en samlingslokal för upp till 400 personer samt körrum.

Text: Hedvig Andersson
Bild: Witte Sundell, Klas Sjöberg


Publicerad: 2022-02-10

Ängbykyrkan

Projekt: Tillbyggnad, Ängbykyrkan

Omfattar: Kontorslokaler, samlingslokal och körrum

Plats: Bromma, Stockholm

Byggnadsår: 2016-2022

Bruttoarea: 4 000 kvm

Byggherre: Svenska kyrkan

Arkitekt: Witte Sundell

Konstruktör: Sören Lundgrend Byggkonsult (SLB) och Limträteknik i Falun

Stomme: Setra

Byggentreprenör: Byggpartner i samarbete med Setra

400 personer: Ryms i den nya samlingslokalen, vilket gör kyrkan till en viktig mötesplats i området.

Byggnadsmaterial: Limträ, korslimmat trä, tegel och betong. Både den bärande konstruktionen samt fasad och tak byggs i trä. Materialet återfinns också i interiören, bland annat i form av den synliga, korsformade stommen i lobbyn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?