Grönsamhet och hållbarhet

Trä är det enda förnybara konstruktionsmaterialet och ett av de mest hållbara byggmaterialen. Det ingår i en resurskedja där koldioxid tas upp av trät och binds in, 800 kg koldioxid per kubikmeter sågad trävara. Limträ är ett klimatsmart val eftersom tillverkningsprocessen är energisnål.

Byggnader i limträ står under lång tid. Nästa gång du besöker Stockholms centralstation passa på att titta upp på limträbalkarna i taket.

Trä är det enda förnybara konstruktionsmaterialet och ett av de mest hållbara byggmaterialen. Det ingår i en resurskedja där koldioxid tas upp av trät och binds in, 800 kg koldioxid per kubikmeter sågad trävara. Limträ är ett klimatsmart val eftersom tillverkningsprocessen är energisnål samtidigt som limträ bidrar till att reducera klimatpåverkan. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?