Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Årsstämmor 2017-2021

Årsstämma 2021

Årsstämman för Setra Group AB hölls onsdagen den 5 maj 2021 kl. 11.00 digitalt och på Setra Groups huvudkontor.

Kallelse årsstämma 2021
Styrelsens förslag till dagordning
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Huvudaktieägarnas förslag till beslutExtra bolagsstämma 7 september 2020

Setra Group AB kallade till extra bolagsstämma måndagen den 7 september kl 10:00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18 i Solna. Ärende på stämman var val av ny styrelseledamot.

Kallelse extra bolagsstämma 2020
Förslag till dagordning
Huvudaktieägarnas förslag - styrelseÅrsstämma 2020

Årsstämman för Setra Group AB hölls måndagen den 20 april 2020

Kallelse årsstämma 2020
Styrelsens förslag till dagordning
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Huvudaktieägarnas förslag till beslutExtra bolagsstämma 9 januari 2020

Setra Group AB kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari 2020. Ärenden på stämman var fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse samt fastställande av arvoden åt styrelsen.

Protokoll extra bolagsstämma 2020
Kallelse extra bolagsstämma 2020

Förslag till dagordning
Huvudaktieägarnas förslag - styrelseÅrsstämma 2019

Årsstämman för Setra Group AB hölls fredagen den 10 maj 2019

Protokoll årsstämma 2019
Kallelse årsstämma 2019

Förslag till dagordning
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Huvudaktieägarnas förslag
Styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens yttrande
Huvudaktieägarnas förslag - styrelseÅrsstämma 2018

Årsstämman hölls torsdagen den 26 april vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från årsstämma 2018
Kallelse årsstämma 2018
Förslag till dagordning
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Huvudaktieägarnas förslag
Huvudaktieägarnas förslag punkt 10 och 11
Styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens yttrandeExtra bolagsstämma 13 december 2018

Setra Group AB kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 13 december 2018. Ärende på stämman var val av styrelse.

Kallelse extra bolagsstämma 2018
Förslag till dagordning
Huvudaktieägarnas förslag - styrelse


Årsstämma 2017

Årsstämman hölls måndagen den 24 april vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från årsstämma 2017
Kallelse årsstämma 2017
Förslag till dagordning
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Huvudaktieägarnas förslag
Styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens yttrande
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?