Årsstämmor arkiv

Årsstämma 2023

Årsstämman för Setra Group AB hölls måndagen den 8 maj 2023 digitalt och på Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, Solna.

Kallelse årsstämma 2023
Styrelsens förslag till dagordning
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till vinstutdelning
Huvudaktieägarnas förslag till beslut

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Extra bolagsstämma 7 september 2020

Setra Group AB kallade till extra bolagsstämma måndagen den 7 september. Ärende på stämman var val av ny styrelseledamot.

Kallelse extra bolagsstämma 2020
Förslag till dagordning
Huvudaktieägarnas förslag - styrelse

Extra bolagsstämma 9 januari 2020

Setra Group AB kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari 2020. Ärenden på stämman var fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse samt fastställande av arvoden åt styrelsen.

Protokoll extra bolagsstämma 2020
Kallelse extra bolagsstämma 2020

Förslag till dagordning
Huvudaktieägarnas förslag - styrelse

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?