Ny forskning: träbyggande kortar byggtiden med tre månader

30 procent högre produktivitet och 3,3 månaders kortare byggtid. Så mycket effektivare är den industriella träbyggnadssektorn jämfört med den traditionella byggindustrin enligt den senaste forskningen.

– Utfallet är över förväntan. Även om allt pekar mot att industriellt träbyggande är effektivare så blev jag förvånad över att det är så stora skillnader, säger Lars Stehn, professor och ansvarig för studien som gjorts av Luleå Tekniska Universitet, LTU.

Resultatet visar tydligt att den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 procent och kortat byggtiden med 3,3 månader om vi jämför åren 2014 - 2018 mot traditionellt flerbostadsbyggande. För byggbolagen ger det en vägledning i hur projekten kan effektiviseras.

Viktigt att hitta den optimala balansen

Enligt Lars Stehn ligger medelvärdet för prefabriceringsgraden hos dagens industriella träbyggprojekt på omkring 45 procent.

– Knappt hälften av kostnaderna ligger i den industriella tillverkningen som vi har tittat på i studien. Resterande del ligger på bygget där faktorer som arkitektur, rutiner och arbetsflöden påverkar den slutgiltiga kostnaden, säger han.

För att optimera sin projekteffektivitet handlar det alltså om att hitta rätt balans mellan prefabricering, arbetsflöden på bygget och uppföljning av projekt.

– Jag ska fortsätta studera var vi har den optimala balansen. Siffror visar att ju högre prefab-grad upp till en viss nivå, desto mer effektivt blir projektet, säger Lars.

"Siffror visar att ju högre prefab-grad upp till en viss nivå, desto mer effektivt blir projektet."


Både kostnadseffektivare och mer hållbart

Setra är ett av de bolag som deltagit i studien.

– Vi på Setra är strategiskt drivande i branschen och i utvecklingen av det industriella träbyggandet. Det massiva träbyggandet är inte lika industrialiserat som till exempel volymbyggandet i trä, där vår kund Lindbäcks är en ledande aktör. Nu kan vi ta rygg på de goda resultaten, säger Anna-Lena Gull, senior specialistsäljare för KL-trä på Setra.

Att resultatet av studien kommer påverka byggbranschen, är Lars Stehn övertygad om.

– Nu har vi siffror som tydligt underbygger det vi tidigare vetat om. Dessutom visar annan forskning att trä är ett betydligt mer klimatvänligt alternativ än andra material. Jag är övertygad om att allt fler kommer att välja trä nu när vi vet att det både är kostnadseffektivare och mer hållbart.


Text:
Sara Schröder

Publicerad: 2022-05-13

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?