Brittiske Andrew Waugh är världsledande inom träarkitektur och har mer än 20 års erfarenhet av konstruktioner i KL-trä. Så vad har han lärt sig på vägen?

Andrew Waugh: vad jag lärt mig efter 20 år med KL-trä

– Att bygga i trä ger helt nya möjligheter. Det är ett flexibelt och anpassningsbart material. Träets styrka och smidighet skapar andra möjligheter till design och vi människor påverkas positivt av att ha trä runtomkring oss.

– Vad gäller själva byggprocessen så bidrar det till att ha en bra arbetsmiljö. Det dammar inte, materialet är rent och miljövänligt. Bullernivån är låg och trä har en dämpande effekt. Eftersom stommar och väggar kan levereras som stora prefabricerade element går det också väldigt fort, säger Andrew.


Hur har samhällets syn på att bygga i trä förändrats?

– Medvetenheten om hållbarhet och vikten av ett lägre klimatavtryck finns i dag men i praktiken är trä ännu inte förstahandsvalet vid all byggnation. Synen på arkitektur och samhällsbyggande utgår fortfarande i mångt och mycket från de betongstäder vi ser i dag. Arkitekter är precis som alla andra produkter av sitt samhälle och det tar tid att förändra. Men jag är optimist och jag tror att förändringen är oundviklig.

– Samtidigt har vi ändå kommit en bit på väg, industriellt byggda trähus finns i dag många platser i världen och efterfrågan ökar globalt. Valet av material blir allt viktigare och vi har regelverk och miljödeklarationer på plats i en del länder som kräver att byggbranschen får ner sina utsläpp.

Vad krävs för att din vision om trä som förstahandsval ska bli verklighet?

– Det krävs flera saker. Dels så tror jag att det är människans efterfrågan på trä som kommer att driva förändringen, jag ser inte att förändringen kommer drivas av byggbranschen i första hand. Dels så behöver arkitekterna förändra sin syn på vad som kännetecknar framgångsrik arkitektur – dagens städer är byggda utifrån betongens egenskaper och kännetecknas av modernism – människans seger över naturen.

Trä möjliggör flexibilitet och anpassning, harmoniska och varma miljöer där människan lever i harmoni med naturen. Vi arkitekter ska sträva efter att skapa de mysigaste, mest avkopplande och behagliga miljöer vi kan.

– Vi behöver också regelverk som underlättar att bygga i trä, där har ni i Sverige kommit längre än England. I själva verket är Sverige ett av de bästa länderna i Europa att bygga i trä i. En positiv faktor är att den globala ekonomin söker efter hållbara projekt att investera i. Många av de träprojekt som genomförs i dag är finansierade av investmentbolag och pensionsbolag som söker hållbara byggnader att investera i.

I forskningsrapporten "100 Projects UK CLT" sammanfattar ni erfarenheter från den första tiden med KL-trä i Storbritannien. Vad kom ni fram till?

– Rapporten visar att KL-trä har kunnat användas på ett framgångsrikt sätt till en mängd olika typer av byggnader. Faktum är att Storbritannien, på grund av våra byggregler, har ett av världens mest varierade utbud av KL-träbyggnader. Det visade sig också att projekten hade upplevt en misstänksamhet och skepsis från omgivningen vid starten och upplevde att de genom att välja trä utmanade gängse normer. Anledningarna till att välja trä som byggmaterial var genomgående hållbarhet och kvalitet.

Text: Iva Stepán

Vem är Andrew Waugh?

Arkitekt och forskare som grundade Waugh Thistleton Architects tillsammans med Anthony Thistleton 1997. Redan då insåg de att KL-trä kunde vara lösningen på en mängd problem inom byggnation, som bättre arbetsmiljö och lägre klimatpåverkan. Sedan dess har det blivit över 30 färdiga projekt i materialet.

Aktuell: Har ritat bostäder i samarbete med Folkhem för en kommande byggnation vid Årstafältet i Stockholm.

Ladda ner rapporten ”100 Projects UK CLT” utan kostnad Publicerad: 2023-10-18

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?