Träkunskap - vilket fuktskydd ska vi välja till byggprojektet?

Hur viktigt är egentligen fuktskydd när vi bygger med trästomme? Vilka alternativ finns och hur påverkar de byggprocessen?

Daniel Wilded är produktchef för bygglösningar hos Setra och har jobbat med träbyggande i 20 år. “Det korta svaret är att varje projekt är unikt och det finns ingen universallösning. Trä är dock ett tåligare material än många verkar tro”, säger han.

– Trä har använts till husbyggande i hundratals år och historien visar att det är ett tåligt, hållbart och hälsofrämjande material. Förr i tiden fanns inga fuktskydd utan timmerhusen stod öppna innan färdigställande i ett helt år, och många av de husen står kvar än i dag.

Dagens byggnader består dock även av andra material som kanske inte är lika resilienta mot fukt. Därför är det viktigt att inte bygga in fukt i huset.

– Detta är något som hela byggbranschen är väl medveten om och har många bra metoder för att undvika. Även om träkonstruktionen blir kraftigt blöt så är det ingen fara, så länge ni låter den torka upp innan ni bygger igen, säger Daniel Wilded.

Daniel Wilded är produktchef för bygglösningar hos Setra och har jobbat med träbyggande i 20 år.

När blir fukten ett problem?


– KL-trä är en nedtorkad produkt som har en fuktkvot av 12 procent, att jämföra med byggvirke från brädgården som håller en fuktkvot av mellan 16 och 18 procent. Så i grunden är KL-trä ett väldigt torrt material. Dock utsätts ofta materialet för bland annat fukt under byggprocessen. För att mikrobakteriell påväxt ska kunna ske, krävs flera faktorer: rätt temperatur och näring, rätt mängd fukt och en längre tidsperiod. Tar vi bort en av dessa faktorer undviker vi att skapa den optimala miljön för olika sorters påväxt. Skulle det mot förmodan uppstå mikrobakteriell påväxt går det att åtgärda genom att torka ner trästommen till rätt fuktkvot, frilägga och sanera. Då blir det helt återställt.

Vilka metoder finns för att skydda mot fukt?


– När det kommer till fuktskydd finns det fyra olika nivåer. En är att inte använda fuktskydd alls. Det går alldeles utmärkt i mindre projekt med en snabb byggprocess då väderförhållandena är de rätta. Vid projekt med lite längre byggprocess eller med ogynnsamma väderförhållanden går det att ytbehandla träet för att minska materialets uppsugningsförmåga.

– Som alternativ till ytbehandling finns det olika helklistrade fuktskydd, såsom Wetguard. Det helklistrade fuktskyddet appliceras i fabrik innan leverans. För projekt med lång byggprocess eller om årstid och väderförhållanden inte är ideala är ett sista alternativ att använda heltäckande väderskydd, det vill säga att bygga i tält.

Hur påverkar valet av fuktskydd resten av byggprocessen?


– Det är viktigt att se till helheten i budgeten de gånger fuktskydd krävs. Även om exempelvis väderskydd kostar pengar kan det många gånger ge besparingar på andra håll. Exempelvis högre produktivitet, gynnsammare arbetsförhållanden, mindre spill eller effektivare transporter då materiel kan lagerhållas i stället för att levereras just-in-time. Dessutom monteras stommen mycket fortare med trä än med betong, så byggtiden kortas för att få upp en tät stomme.

– Sammanfattningsvis går det inte att säga vilken lösning som är bäst för just ert projekt. Varje byggprojekt är unikt och flera faktorer inverkar på vilket alternativ som är optimalt – så som årstid, tidsplan och typ av konstruktion. Vi på Setra bistår gärna med rådgivning kring de olika alternativen.


Kontakt: 
Daniel Wilded, produktchef bygglösningar
daniel.wilded@setragroup.com
Telefon: 070 285 5514

Text: Sara Schröder

Läs mer om fuktskydd i Svenskt Träs vägledning:

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?