Träkunskap - vad ska du tänka på när du bygger med trästomme?

Klimatavtrycket är en faktor som alla måste ta hänsyn till. Att bygga i trä är bättre för klimatet oavsett hur, när och i vilken form det byggs. Så vad bör du tänka på för att processen ska bli så smidig som möjligt?

– Genom att välja att bygga med trästomme blir hela byggprocessen snabbare än om man bygger i annat material, till exempel betong och stål. Setra kan bistå med stöd hela vägen. Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre är det för projektet, säger Theres Jansson, Account Manager för bygglösningar hos Setra.

En effektiv byggprocess gynnar alla inblandade.
– När du använder trästommar som KL-trä och limträ blir hela byggprocessen mycket snabbare. Det beror bland annat på att trä inte kräver någon torktid som betong gör, utan kan monteras direkt. Det innebär också att olika arbetsmoment kan ske parallellt eller i snabb följd, säger Theres Jansson.

KL-trä klarar högt tryck och långa spännvidder, precis som betong. Därför gör det sig allra bäst i projekt som är två våningar eller högre. I lägre byggnader krävs inte samma hållfasthet och du kan med fördel använda en regelstomme. Trähus bygger lite mer på höjden för varje våningsplan, så det är viktigt att ta hänsyn till på planeringsstadiet.

Vid dåliga markförhållanden, då pålning normalt krävs, är en stomme i KL-trä ett bra alternativ.
– Väljer du en stomme i KL-trä är det möjligt att undvika pålning, vilket såklart effektiviserar hela projektet och kortar tidsplanen, säger Theres Jansson.

Theres_Jansson_bd.jpg

Tanka-pa-nar-du-bygger-med-trastomme_bd2.jpg

Theres Jansson, Account Manager för bygglösningar hos Setra. Bild från bygget av förskolan Surbrunnshagen i Falun.

Vad ska jag tänka på i ett tidigt skede?


– Ta in leverantörerna tidigt för att kunna diskutera viktiga detaljer som rätt mått och rätt val av trä. Genom att ta in oss tidigt i processen kan vi tillsammans ta fram en optimal lösning där vi bara använder så mycket KL-trä som du behöver och där måtten får rätt dimensioner för att flödet ska rulla på så bra som möjligt.

– Se till att du får rätt proportioner. Att överdimensionera stommen innebär onödiga kostnader. Likaså kan det bli problem om man har för tunna väggar, eftersom akustiken kan bli lidande.

– Försök konstruera för färre och större byggdelar i KL-trä. Det ger ett snabbare montage. På Setra har vi möjlighet att skapa de allra största KL-träskivorna på marknaden; 3,5 meter breda och 16 meter långa med en spännvidd på 7 meter. Det spar material och ger lägre kostnader för kunden.

– Ett vanligt misstag är att redan i anbudsskedet ta i lite extra när det kommer till ekonomiska marginaler. Där är det bättre att kolla med oss, så att vi kan hjälpa till att räkna på en realistisk kalkyl.

– Planera för smarta infästningar och bearbetningar som ger ett enkelt och snabbt montage. Det sparar både tid och pengar.


Vilka är fördelarna med att välja en stomme i KL-trä?


– Eftersom trä är ett lätt material och har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt så krävs det färre transporter till och från bygget.

– En annan fördel med den lätta vikten är att trästommar lämpar sig för mer komplicerade konstruktioner som till exempel att bygga över en motorled eller att låta träkonstruktionen omsluta eller ligga ovanpå en befintlig byggnad.


Vilket stöd kan Setra bistå med under projektet?  


– Vi kan ge stöd hela vägen. Vi har kunskap kring hur ni skapar en realistisk kalkyl, vilken typ av trä som passar bäst på olika platser i konstruktionen samt hur vi tillsammans kan planera för att montage och leveranser ska flyta på så smidigt som möjligt.

– Vi har även samarbetspartners som tillhandahåller den expertis som vi inte har, till exempel montage.


Vilka är dina bästa råd till en som inte byggt i KL-trä tidigare?


– Ta hjälp av en arkitekt eller konstruktör som har kompetens inom trä som material. Då får ni redan från början rätt proportioner på stommaterialet.

– Se till att ni har en kalkyl anpassad till KL-trä. Det fungerar inte att använda de kalkyler som är gjorda för beräkningar av betongprojekt.

– Det finns stor kompetens inom området och det är inte så svårt att bygga i trä som många kanske tror. Våga utmana. Ställ krav på dina samarbetspartners och sätt bollen i rullning. För klimatets skull finns inget annat val än att bygga i förnybart material. Om inte nu så när? Om inte du så vem? För den som vill läsa mer om att bygga i KL-trä rekommenderar jag Svenskt träs guide ”KL-trä i tidiga skeenden”. Där finns mycket bra information.

Text: Sara Schröder

Guide för KL-trä i tidiga skeden  >


Guide för KL-trä i tidiga skeden vägleder dig i ord och bild om sådant som är viktigt att tänka på i tidiga skeden vid gestaltning och utformning av en byggnad i KL-trä.

Kontakta oss

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?