Träkunskap – vilka infästningar och förband ska jag välja?

Hur sammanfogas en trästomme på bästa sätt när cirkulärt byggande prioriteras? Vilka olika alternativ finns det och vad kommer krävas av byggbranschen? ”Det är en stor fördel om valet av metod för sammansättning finns med i projektets planering redan från början” säger Björn Kjellberg, teknisk chef inom Bygglösningar på Setra.

Det finns många olika lösningar på anslutningar och förband. Men när det kommer till montering av träbyggnader, är den gemensamma nämnaren enkelhet.

– I dag är de vanligaste metoderna användning av L-järn, infräsning av plåtkomponenter eller omtag runt träbalkar. Vi ser dock en ökande trend av hållbart byggande där cirkularitet av byggkomponenter är en viktig faktor. För att hela byggkomponenter ska vara återbrukbara krävs andra infästningsmetoder, som halvt-i-halvt eller användning av dymlingar i trä istället för metall. Metoder som använts sedan urminnes tider som kanske har fallit i glömska under årens lopp men som vi nu ser inspirerar till framtidens arbetsmetoder, säger Björn Kjellberg.

Framväxten av industriell träkonstruktion i form av allt högre och större byggnader i trä, parallellt med byggindustrins utveckling för att öka graden av återbrukat byggmaterial, har bidragit till att nya infästningsdon utvecklats av beslags- och skruvindustrin.

– I dagsläget forskas det en hel del på olika sorters infästningar i trä, bland annat undersöks plywood som ersättare till stål. För att kunna återbruka så mycket som möjligt av en byggnad krävs att den enkelt kan plockas isär, berättar Björn Kjellberg.

Björn Kjellberg, teknisk chef inom Bygglösningar på Setra. Infästningarna på Permobils nya huvudkontor består av inslitsade smideplåtar.

Är det viktigt att tänka på infästningar tidigt i projekt?


– Ska projektet uppföras som ett hållbart bygge med så lågt klimatavtryck som möjligt och med hög förmåga till cirkularitet, då krävs det att även valet av infästningar och förband tas med i beräkningen. Vi på Setra hjälper gärna till redan i starten av projekt där trä- eller hybridstommar är aktuella, för att ta fram olika lösningar och alternativ.

Vilka varianter finns det? 


– De flesta infästningsdon tillverkas i dag av stål eller plåt. Infästningslösningen beror på valet av beslag. Bjälklag, väggar, tak, pelare, balkar och andra byggelement behöver inte anpassas utan det finns en mängd valmöjligheter vid träkonstruktion. Montaget är enkelt att utföra och sker i huvudsak med skruv och skruvdragare.

– Hur förband, anslutningar eller beslag utformas kommer bland annat an på tillverknings- och montagemetoder, krav på brandskydd och behov av lastkapacitet. Många gånger fyller även vackra och synliga knutpunkter en arkitektonisk funktion.

– När det kommer till sammanfogningar med hjälp av trä så finns det även där olika varianter, där de vanligaste metoderna är just halvt-i-halvt eller användning av trädymlingar.

 

Hur ser framtidens infästningar och knutpunkter ut?


– Vi ser tydligt hur efterfrågan ökar på industriellt träbyggande. Anledningarna är många, bland annat jobbar byggbranschen hårt för att bli ännu mer CO2-neutral och hållbar. I begreppet ligger det ett cirkulärt byggande, där så mycket som möjligt återanvänds. För att komma dit behöver vi även minska stålberoendet i moment där träelement sammanfogas.


Hur kan byggbranschen förbereda sig för framtidens metoder på bästa sätt?


– Även om många i branschen har haft det tufft i lågkonjunkturen, så kommer det att vända och byggandet kommer igång igen. Vi vet också att efterfrågan på mer klimatsmarta byggnader kommer att öka, det är en utveckling som måste ske i samhället för att vi ska klara de uppsatta klimatmålen.

– Som projektledare eller konstruktör kommer det därför att vara en konkurrensfördel att erbjuda lösningar som är hållbara när marknaden svänger och tar fart. Därför är mitt bästa råd att du redan nu utbildar dig inom alternativa metoder på sammanfogning, exempelvis trädymlingar. Då står du redo när slutkunden efterfrågar högre cirkularitet och hållbarhet i projektet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?