Därför är trä ett smart val i skolor

Antalet byggnader som uppförs i massivträ ökar, och skolor är inget undantag. Kostnadseffektiv lösning, snabb montering och trevligt inomhusklimat är faktorer som får allt fler kommuner att satsa på träbyggnationer för sina elever.

– Trenden är tydlig. Det byggs mer i trä på alla plan, även antalet skolor, förskolor, simhallar etcetera som byggs med trästomme har ökat markant. Näringslivet har fått upp ögonen för fördelarna och fler kontor samt kommersiella lokaler ser vi också uppförs i trä, säger Jessica Becker, verksamhetsledare hos föreningen Trästad som verkar för en fördjupad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi för att öka träbyggandet i Sverige.

Kostnadseffektivt och industriellt byggande med trä

Att allt fler skolor byggs med trästomme menar Jessica beror på att det är en rationell och bra lösning för just offentligt byggande, utöver andra kända faktorer såsom att det är ett lätt material, enkelt att jobba med och har fördelar för hälsa och välmående i inomhusmiljöer. Dessutom ger det snabba byggprocesser.

– Det finns många fördelar med trä eftersom det är lätt att bearbeta och anpassa samt lägga till och förflytta. Man börjar även att redan vid ritbordet planera för att kunna demontera och flytta. Därför är det en stor fördel med prefabricerade träkonstruktioner, säger hon och fortsätter:

– Det är tydligt att det går att bygga kostnadseffektivt och industriellt med trä. Fler och fler goda exempel samt positiv feedback från elever och lärare bidrar också till den ökade trenden.

Bollnäs satsar på skola i trä

En kommun som valt att bygga en skola i trä är Bollnäs. 2024 kommer eleverna att flytta in i nya Renshammarskolan, som uppförs i KL-trä och limträ och uppfyller behovet om en större, sammanhållen skola. Redan från början bestämdes att de nya lokalerna ska vara hållbara, optimerade för skolverksamheten och främja barns lärande. Ytorna ska kunna användas flexibelt för att klara förändringar i elevantal över tid, vilket innebär att det relativt enkelt ska gå att utöka, minska eller dela upp lokalerna.

– En annan viktig faktor för oss är att skolan byggs på ett miljömässigt hållbart sätt. Därför valde vi trä, som samtidigt ger en snabbare montering och ett mer kostnadseffektivt bygge. Vi satsar dessutom på en hel del synligt trä, eftersom det ger en naturlig, varm och trevlig inomhusmiljö, säger Ann-Katrin Samuelsson (S), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun.

Text: Sara Schröder
Illustration: FE Arkitekter

Läs mer

Publicerad: 2023-05-24

NB-maj-2023-Jessica-Becker-pf.jpg


Jessica Becker, verksamhetsledare hos föreningen Trästad

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?