Häng med när KL-träfabriken tar nästa steg

Nu växlar Setras fabrik för korslimmat trä upp. Det innebär flera fördelar för aktörer som vill bygga industriellt i trä. Fabriken i Dalarna har redan en av världens största pressar för KL-träpaneler. I början av 2024 kompletteras anläggningen med ännu en CNC-maskin och kapaciteten blir mer än dubbelt så hög.

– Träbyggandet växer och tar en alltmer given plats i byggbranschen. Vi vill bidra till att byggentreprenörer och fastighetsutvecklare ska kunna anta en mer industriell approach med standardiserade lösningar. Det blir möjligt nu när vi utökar fabriken, säger Jesper Åkerlund, affärschef för Setras bygglösningar.

När byggsystemen standardiseras kan byggaktörerna börja räkna hem de riktigt stora fördelarna med industriellt tillverkade trästommar – både sett till hållbarhet och i projektens ekonomi.

– I Sverige bygger vi nästan alltid från gång till gång. Om aktörerna i stället skulle upprepa sina byggsystem för exempelvis bostäder kan vi effektivisera hela ledet – från projektens ledtider till logistik och resursutnyttjande. Vi bidrar gärna med ett industriellt perspektiv på hur processen kan standardiseras och hur det skulle påverka kalkylerna, säger Jesper Åkerlund.

Jesper Åkerlund, affärschef bygglösningar.

Teknisk utveckling

Med den nya CNC-maskinen kommer också tekniska fördelar som kan utnyttjas i framtida projekt. Det blir möjligt att göra de mest komplicerade bearbetningarna och öka hastigheten.

– Vi är väl rustade för att ta nästa steg i träbyggandet. Fabrikens placering är ytterligare en fördel för många, eftersom vi når de största byggregionerna på bara några timmar och kan hålla transportkostnaderna nere.

Samtidigt som byggbranschen är påverkad av konjunkturen finns ett stort behov av nybyggnation, påpekar Jesper Åkerlund. Vissa regioner, framför allt i norra Sverige, fortsätter med planering och projektering.

– Fördelarna med husstommar i trä är väl etablerade i dag. Nästa steg för branschen är att öka just det industriella byggandet i trä. Där vill vi vara med och driva förändringen.Ta en rundtur i fabriken

Se den industriella processen från ritning till leverans i vår film från fabriken:

Publicerad: 2023-12-05

Om Setras träindustricentrum

I Långshyttan tillverkas KL-trä, limträ och byggkomponenter. Limträtillverkningen startade redan 1967.

Virket är certifierat och kommer från koncernens egna sågverk.

KL-träskivorna tillverkas med flexibla breddmått. De största skivorna är 3,5 x 20 meter. I CNC-maskinerna bearbetas skivorna till exakta byggdelar, med hål för dörrar, fönster och installationer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?