Illustration: Stefan Forslund, Forslund Amneby arkitekter/Veidekke

Veidekke startar nytt trähusprojekt i Stockholm

Äppelviken är ett populärt område i stadsdelen Bromma väster om Stockholm där det inte byggts nytt på många år. Nu har Veidekke satt spaden i marken och uppför området Bromma Trädgårdsstad. Det blir ett nytt kvarter med flerbostadshus byggda med trästommar från Setra.

Bromma Trädgårdsstad är en fortsättning på Veidekkes satsning på träbyggande och bolagets andra storskaliga trähusprojekt i Stockholm. Först ut var Cederhusen i Hagastaden, där de två första husen också byggs med trästommar från Setra.

– I arbetet med Cederhusen har produktionsgänget och leverantörerna gjort ett fint arbete med ständiga förbättringar. De har trimmat och vridit på moment och metoder och delat med sig av erfarenheter till projektering, planering och produktion. Det har gett arbetsgruppen på Bromma Trädgårdsstad bra utgångsläge för ett bra projekt, säger Annika Boström, projekteringsledare på Veidekke Entreprenad.

Fina fördelar med trä som byggmaterial

Bromma Trädgårdsstad omfattar 42 bostadsrätter fördelade på fyra huskroppar. Husen anpassas till den omkringliggande naturen och tar avstamp i den tydliga villakaraktär som kännetecknar Äppelviken.

– Efter att ha undersökt olika alternativ till stommar i samråd med vår beställare så landade vi i en lösning med bärande väggar, bjälklag och ytterväggar av KL-trä. Trä som byggmaterial har ju fina fördelar för både miljö och inomhusklimat. Det ger också bra förutsättningar för en god arbetsmiljö under produktionstiden. Arbetsplatsen blir mindre bullrig, dammar mindre, upplevs varmare och luktar gott, fortsätter Annika Boström.

Allt som allt kommer Setra leverera 1 400 kubikmeter KL-trä till Bromma Trädgårdsstad. Leveranserna sköts av en speditör vars lastbilar enbart går på bio- och HVO-diesel, vilket minskar projektets klimatpåverkan.

Invändiga trappor i KL-trä

Utöver KL-trä kommer Setra även att leverera 60 kubikmeter limträ som ska användas till balkonger och utvändiga trappor. Allt material kommer att samlastas och levereras till montaget av respektive hus.

– Projektet omfattar många och ganska små element som kräver mycket bearbetning. En spännande utmaning är att vi även fått i uppdrag att producera de invändiga trapporna som kommer att sågas ur en 300 millimeter tjock KL-träskiva, säger Christoffer Lind, projektledare Bygglösningar på Setra.

Bromma Trädgårdsstad beräknas stå klart för inflyttning våren 2022. Intresset för att bo i området har varit stort och de flesta lägenheterna är redan sålda.
Publicerad: 2021-06-08

Bromma Trädgårdsstad

Bromma Trädgårdsstad är ritad av Forslunds arkitekter på uppdrag av bostadsutvecklaren Nordr. Husen kommer att bli Svanenmärkta och byggs helt i trä.

Setra levererar bärande väggar, bjälklag och ytterväggar av KL-trä samt limträ till balkonger och utvändiga trappor.

Christoffer-Lind-pf.jpg
Christoffer Lind, projektledare Bygglösningar på Setra
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?