KL-trä stoppar brandspridning i fabriken

Kan en brandvägg bestå av KL-trä? Javisst – materialet har många brandtekniska fördelar och är även ett ekonomiskt och klimatsmart alternativ som är lätt och smidigt att montera. Det tog Falu Mekaniska Verkstad fasta på i bygget av Svenska Krämfabrikens nya lager i Borlänge.

Svenska Krämfabriken har en av Europas modernaste produktionsanläggningar för kosmetik och rengöringsmedel. Nu byggs anläggningen i Borlänge ut med ytterligare 3 100 kvadratmeter lageryta. Den nya byggnaden uppförs med stålstomme, men för att förhindra brandspridning tillverkas den 120 meter långa och nästan sex meter höga brandväggen i stället av KL-trä från Setra.

– Vi tittade på olika lösningar tillsammans med vår brandkonsult och konstruktör. För att klara de brandtekniska kraven visade det sig att en 200 millimeter tjock vägg av KL-träelement var den bästa lösningen. Fördelen med KL-trä är att materialet behåller sin stabilitet och bärförmåga under lång tid vid ett brandförlopp, säger Patrik Källander som är vd och projektledare på Falu Mekaniska.

Starkare än stål och mer ekonomiskt och hållbart än betong

Arne Emilsson är konstruktör och grundare av Limträteknik i Falun. Företaget har lång erfarenhet av stora träbyggnadsprojekt och är Setras partner för projektering och teknisk utveckling av KL-trä.

– Att stålstommens bärförmåga kan gå förlorad vid en brand innebär att byggnaden riskerar att kollapsa. Det får inte hända med brandväggen och då finns egentligen bara två alternativ. Det är att antingen bygga väggen i KL-trä eller betong där betongväggen blir oerhört mycket dyrare och även kraftigare i sin konstruktion. En brandvägg i KL-trä är därför ett säkert och ekonomisk bättre alternativ som även går snabbt och enkelt att montera.

Utifrån inbränningshastigheten i KL-trä kan man räkna ut hur tjock en brandvägg behöver vara. I det här fallet har Limträteknik konstruerat en vägg som är 200 millimeter tjock och dimensionerad för att kunna brinna i två timmar utan att förlora sin bärförmåga. Den delaminering som kan uppstå har beaktas genom inbränningshastigheten, som är baserad på tester.

Väggen består av element staplade i sidled. Skarvarna tätas med en tätningslist som expanderar och ser till att farliga brandgaser inte kan spridas.

Fakta: Så beräknas brandmotstånd

Brandmotstånd innebär att konstruktionselement, till exempel ett väggelement, måste kunna stå emot en fullt utvecklad brand och uppfylla vissa funktionskrav, bärförmåga (R), integritet (E) och isolering (I).

Byggnadsdelar förväntas kunna stå emot brandexponering under en specifik tidsperiod, till exempel 60 minuter. Träkonstruktioner kan uppnå höga brandmotstånd, till exempel REI 60, REI 90 eller högre.

Brandväggen i Svenska Krämfabriken är dimensionerad för att klara REI 120.

Källa: Träguiden
Text: Katarina Brandt

Publicerad: 2021-11-18

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?