Skeppningsmärken

Skeppningsmärken

Setras skeppningsmärke Royal är väletablerat och har högt anseende på exportmarknaden. Det har använts sedan 1943 och fungerar än idag som kvalitetsgaranti för virke, kundservice och logistik.

Setras skeppningsmärke Royal är väletablerat och har högt anseende på exportmarknaden. Det har använts sedan 1943 och fungerar än idag som kvalitetsgaranti för virke, kundservice och logistik.

Skeppningsmärken

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?