Daniel Wilded, produktchef bygglösningar

Namn: Daniel Wilded
Titel: Produktchef bygglösningar
Produktionsenhet: Setra Långshyttan
Tid på Setra: Började 2023

Vad gör en produktchef bygglösningar på Setra?


Att vara produktchef för bygglösningar är en bred roll där jag är ansvarig för Setras erbjudanden av limträ och KL-trä och att vi har erbjudanden som efterfrågas och passar våra kunder. Det är en marknadsorienterad tjänst där jag kombinerar produktutveckling med att bygga långsiktiga relationer och samarbeten med kunder samt stödja marknads- och säljorganisationen. Det ingår också att erbjuda rätt verktyg och utbilda föreskrivande led det vill säga arkitekter och konstruktörer. Dessutom är jag engagerad i att driva opinon för ett ökat träbyggandet bland annat inom Svenskt Trä.

Beskriv en dag på Setra


Jag är med lite överallt och min roll kan beskrivas som spindeln i nätet. En stor del av min arbete är händelsestyrd utifrån de projekt jag är med i och en dag består ofta av möten och resor. Jag bor i en by som heter Flarken och ligger mitt mellan Skellefteå och Umeå men jag jobbar över hela Sverige. Därför är mobilen mitt främsta arbetsverktyg. Tillsammans med mina fantastiska kollegor och kunder driver vi projekten framåt med hjälp av digitala och fysiska möten och telefonsamtal. Att prata på telefon är underskattat mycket går att lösa snabbt och effektivt genom att lyfta luren. Jag åker till Långshyttan för att träffa kollegorna på plats minst en gång varje månad. Jag försöker vara där jag behövs, lite mitt i. Precis som spindeln.

Vad är roligast med ditt jobb?


Jag vill göra samhället lite bättre. Därför drivs jag av att vara en liten pusselbit i den stora omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det känns bra att det vi gör på Setra med våra produkter, kunskap och kompetens faktiskt är med och förändrar samhället. Jag är stolt över att få vara med och göra skillnad på riktigt, att sprida kunskap om hur olika produkter i trä kan bidra till mer hållbart byggande.

Varför ska man välja Setra som arbetsgivare?


Setra är ett litet företag med en stor kostym som är i en tillväxtfas och har stor potential vilket ger stora möjligheter. Vill du vara med och forma framtiden och framtidens byggnader ska du söka dig till Setra, vi behöver fler engagerade personer som vill vara med på resan.

Vi är mitt i ett paradigmskifte och byggbranschen håller på och ställer om till ett mer hållbart byggande. Trä är det enda förnybara byggmaterialet och framtidens byggnader är i trä. Setra är en stark aktör som är med driver på för en framtid med fler byggnader i trä. Det är häftigt att vi tillsammans är med påverkar samhället och bidrar till att göra skillnad.

Vad gjorde du innan?


I grunden har jag byggnadsingenjörsutbildning och jag har jobbat med träbyggande under hela mitt arbetsliv.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?