Felicia Walldén Cerna, processutvecklare marknad och affärsutveckling

Namn: Felicia Walldén Cerna
Titel: Processutvecklare marknad och affärsutveckling
Produktionsenhet: Solna
Tid på Setra: Började 2022

Vad gör en processutvecklare?


Som processutvecklare ser jag över arbetssätt, rutiner och interna system främst inom området marknad och affärsutveckling för att kunna effektivisera, förbättra och utveckla verksamheten. Det kan handla om att hitta brister och identifiera behov för att kunna göra förbättringar och komma med lösningar. Till exempel uppgraderar vi just nu ett av våra affärssystem, byter ett gammalt lastordersystem till en webbaserad lösning, vilket ska bidra till både sparade resurser och ökad effektivitet.

Beskriv en dag på Setra


Eftersom jag både är projektledare och deltar i projekt består mina dagar av mycket möten. Tillsammans i de olika projektteamen går vi igenom utveckling av nya system, planering för nuvarande projekt och uppstart av nya. Det är också en del dokumenthantering och kommunikation både internt med våra medarbetare och extern med kunder och leverantörer. Ibland jobbar jag också med helt kundspecifika projekt där vi effektiviserar och underlättar för kunden.

Vad är roligast med ditt jobb?


Det roligaste är att jobba med projekt, att få göra planering och jobba tillsammans med andra mot ett gemensamt mål. Jag gillar att var ute och träffa kunder. På alla kundbesök och resor till kunder ute i världen har jag lärt mig massor både om kundernas behov och vardag samt ökat förlåtelserna för mina kollegor och hur vi jobbar internt.

Jag tycker också det är roligt att få utmana mig själv för att lösa knepiga problem. Jag gillar att få göra lite detektivarbete och se över komplexa system och sedan komma med en lösning.

Varför ska man välja Setra som arbetsgivare?


Jag är en kreativ problemlösare med mycket idéer och på Setra känner jag att det både uppskattas och uppmuntras. Det är högt till tak och man satsar på sina anställda. Det är alltid kul att gå till jobbet och jag har roligt tillsammans med mina kollegor. Det är dessutom en intressant bransch där det händer otroligt mycket just nu. Trä är framtidens byggmaterial och kommer ta ännu större plats framöver. Det är häftigt att få vara med på den förändring som nu sker med nya coola trälösningar samt teknikutvecklingen inom IT och AI.

Vad gjorde du innan?


Jag har läst industriellt ledarskap och innovation vid Uppsala universitet och kom in på Setra genom att jag sommarjobbade några somrar. Sedan blev jag fast anställd 2022. Att sommarjobba är ett bra sätt att lära sig om ett företag och få erfarenhet som sedan kan bli till ett jobb.

Foto: Carl Moser

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?