Niklas Johansson, produktionschef

Namn: Niklas Johansson
Titel: Produktionschef
Produktionsenhet: Heby
Tid på Setra: Började 2022

Vad gör en produktionschef?


Som produktionschef för den "våta sidan” det vill säga timmermottagning, -mätning och sågning ansvar jag för personalen och produktionen. Det handlar om människor, arbetsmiljö och säkerhet, budget, att vi når våra uppsatta mål och hela tiden jobbar med förbättringar.

Beskriv en dag på Setra


Mitt jobb är ofta händelsestyrt och en dag är aldrig den andra lik vilket jag tycker är både roligt och utmanande. Varje dag startar med pulsmöten tillsammans med medarbetarna för att gemensamt prioritera resurser för vad som behöver göras under dagen och fånga upp om något släpar efter från dagen innan.

Jag försöker vara en resurs för min personal som består av 39 medarbetare så mycket jag kan. Som chef är det viktigt för mig att synas i produktionen, vara närvarande, lyssna på och finnas där för medarbetarna. Jag gör även kvalitetsuppföljning, sitter i möten om exempelvis projektuppföljning och så klart en del administration såsom semesteransökningar och tidrapportering.

Vad är roligast med ditt jobb?


Det roligaste är mina kollegor. Det ger mig mycket att få jobba med individers och gruppers utveckling och det bidrar också till min egna personliga utveckling. Ibland behöver jag som chef hantera tuffare frågor och för mig är det givande att lyckas lösa dem så att det blir så bra som möjligt för alla. Jag drivs av att jobba med människor, mot uppsatta mål och för att nå så bra resultat som möjligt. För mig är det enkelt att gå till jobbet.

 

Varför ska man välja Setra som arbetsgivare?


Det bästa med Setra är att det är ett litet företag som också är en stor koncern. Det betyder att det finns en närhet mellan alla enheter och man hjälps åt samtidigt som vi kan dra nytta av att vara en koncern. Det finns mängder av olika tjänster och nästan oavsett vad du är intresserad av finns det något du kan göra inom Setra. Trävaruindustrin är en växande bransch och att bygga i trä är framtiden.

Vad gjorde du innan?

 

Jag började på Setra i april 2022 och kommer från en liknande roll på Karl Hedin. Men jag har jobbat inom trävaruindustrin under hela mitt arbetsliv och jag tror på att jobba med skogen som råvara, hur vi kan förädla den och ta vara på den på bästa sätt.

Jag läste tekniskt program på gymnasiet och sedan programmet System i teknik och samhälle vid Uppsala universitet för att få en bred grund eftersom jag inte riktigt visste vad jag ville arbeta med. Via ett sommarjobb kom jag sedan in på Kartongfabriken i Fors och har sedan dess på olika sätt jobbat inom trävaruindustrin.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?