Renshammarskolan

Så restes skolan på några veckor

Renshammarskolan är en av Bollnäs kommuns mest påkostade byggsatsningar någonsin. Stommen i trä möjliggjorde en ovanligt hög byggtakt. Här kan du se hur det gick till.

 


Det första spadtaget på Bollnäs nya F-6 skola togs i november 2022 och skolan ska stå färdig redan hösten 2024, eftersom kommunen behöver de nya lokalerna så snart som möjligt. Med krav på så snabba resultat är leveranstider ett kritiskt moment, menar Gustav Nordgaard, inköpare och platschef hos generalentreprenören Sehed Bygg.

– Skolan byggdes i fyra separata delar, där väggar och bjälklag till varje del kommer i två plan. En del tog tre veckor att resa, så den totala montagetiden blev 12 veckor. Det är riktigt snabbt marscherat.

En avgörande faktor för att hålla tidplanen var leveranserna. Med en optimerad transportlösning och noggrann lastning vid Setras fabrik kunde stommens 2 200 kubikmeter KL-trä få plats på endast 36 väl synkade leveranser.

–De skräddarsydda elementen var så oerhört punktliga, inte en minut behövde vi vänta på material, säger Gustav.

"Den totala montagetiden blev 12 veckor. Det är riktigt snabbt marscherat."


Gustav Nordgaard, inköpare och platschef hos Sehed Bygg

Smidigt byggsystem

Samarbetet mellan Sehed Bygg, Setra och Bollnäs kommun har varit givande och lärorikt. Man har hjälpts åt och fattat beslut tillsammans under projektets gång. Valet av ett byggsystem i KL-trä utmanade Gustav och hans kollegor en del, då de inte tidigare byggt så stora projekt med trästomme.

– Massivträ visade sig vara ett smidigt och snabbt byggmaterial. Det är betydligt lättare än betong, enkelt att montera och ger mindre vibrationer för händerna. Trä är också smidigt att justera eller såga efter behov på plats om det skulle behövas. Elementen levererades med ursågade fönsterhål och det mesta förberett, så vi fick i första hand montera ihop färdiga bitar. En stor fördel med tanke på tidsaspekten, säger han.

Projektfakta

Byggherre: Bollnäs kommun
Typ av byggnad: En huskropp för klass F-6 med möjlighet att anpassa till förskola och högstadium
Bruttoarea: 8 000 kvm
Byggår: 2022–2024
Plats: Bollnäs, Hälsingland
Arkitekt: FE Arkitekter
Entreprenör: Sehed Bygg
Byggmaterial: Bärande ytter- och innerväggar av KL-trä, källare i betong. Pelare och balkar i limträ samt några stålbalkar. Uppreglade golv på KL-bjälklag.


Text: Marie Karlsson, Linn Treijs
Foto: Klas SjöbergPublicerad: 2023-10-18

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?