Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Limträhandboken

Läs och ladda ner Limträhandboken, del 1-4.

Limträhandboken är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och branschorganisationen Svenskt Trä. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA. 

Fakta om limträ och vägledning vid projektering

Boken riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och bygg- och trävaruhandeln men är lämplig även i undervisningen vid högskolor och universitet. Innehållet omfattar fakta om limträ och nödvändiga underlag för projektering med limträ. 

Konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ

Skriven för byggnadskonstruktörer, men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet.

Beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna

Omfattar ett stort antal tabeller. Riktar sig till byggnadskonstruktörer. Är även lämplig att använda vid undervisning av konstruktionsteknik vid högskolor och universitet.

Planering och montage av limträkonstruktioner

Boken riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer.Den tar bland annat upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning, samt temporär stagning, beslag och avsyning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?