Limträhandboken

Limträhandboken är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och branschorganisationen Svenskt Trä. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA.

Limträhandboken av Svenskt Trä

Läs och ladda ner del 1-4.

pdf-ikon.png

Limträhandboken - del 1


Fakta om limträ och vägledning vid projektering

Boken riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och bygg- och trävaruhandeln men är lämplig även i undervisningen vid högskolor och universitet. Innehållet omfattar fakta om limträ och nödvändiga underlag för projektering med limträ. 


Limträhandboken - del 2


Konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ
Skriven för byggnadskonstruktörer, men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet.


Limträhandboken - del 3


Beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna
Omfattar ett stort antal tabeller. Riktar sig till byggnadskonstruktörer. Är även lämplig att använda vid undervisning av konstruktionsteknik vid högskolor och universitet.


Limträhandboken - del 4


Planering och montage av limträkonstruktioner
Boken riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer.Den tar bland annat upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning, samt temporär stagning, beslag och avsyning.


Limträhandboken - pocketguide

 

Dimensioneringsvektyget Lathunden  >

Med Svenskt träs dimensioneringsverktyg Lathunden är det enkelt att beräkna och konstruera limträdetaljer och träkonstruktioner. Lathunden är en gratisapp för platta och mobil.

Limtra_lathunden-pf.jpg

 

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?