Impregnerat limträ

Genom att använda impregnerat limträ kan ett långvarigt och effektivt rötskydd erhållas. Det kan dock inte ersätta det konstruktiva träskyddet, utan ska ses som ett komplement.

Impregnerad limträbalk

 

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
8012 90 x 200 Limträbalk impregnerad Furu imp GL30c  LPM  
8013 90 x 300 Limträbalk impregnerad  Furu imp GL30c  LPM  

Impregnerad limträpelare

 

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
8015 90 x 90 Limträpelare impregnerad Furu imp GL30h  LPM  
8014 115 x 115 Limträpelare impregnerad  Furu imp GL30h  LPM  
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?