Limträbalk

Limträbalk

Limträbalkar är hållbara i dubbel bemärkelse. Träet är förnybart och kommer från ansvarsfullt brukade skogar och tillverkas i en resurssnål process.

Som material är limträbalkar starkare än betong och stål i förhållande till sin vikt, klarar tuffa väderförhållande och står dessutom emot eld bättre än många andra material.

Limträbalkar består av plankor som genom fingerskarvning och limning sammanfogas till en större balk. Använd limträbalkar till stora byggnader som kyrkor, sporthallar eller bostäder eller till taksystem för ditt fritidshus eller uterum. 

Tips: Använd dimensioneringsverktyget Lathunden för att beräkna dina limträkonstruktioner

Limträbalk

Dimension Kvalitet Träslag
42 x 180 GL 28cs Gran
42x 225  GL 28cs Gran
42 x 270  GL 28cs Gran
56 x 225  GL 28cs Gran
56 x 270  GL 28cs Gran
66 x 270  GL 28cs Gran
66 x 315 GL 28cs Gran
90 x 180 GL 30c Gran
90 x 225  GL 30c Gran
90 x 270  GL 30c Gran
90 x 315  GL 30c Gran
90 x 360  GL 30c Gran
90 x 405  GL 30c Gran
90 x 450 GL 30c Gran
90 x 495 GL 30c Gran
115 x 115 GL 30h Gran
115 x 225 GL 30c Gran
115 x 270 GL 30c Gran
115 x 315  GL 30c Gran
115 x 360  GL 30c Gran
115 x 405  GL 30c Gran
140 x 140 GL 30h Gran
160 x 160 GL 30h Gran
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?