Våra enheter

I koncernen ingår sju produktionsenheter och ett träindustricenter för förädling - Långshyttan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?