Dimensionering

Dimensionering

Konstruktioner i KL-trä ska beräknas och dimensioneras enligt gällande normer; Boverkets föreskrifter och de europeiska standarderna för bärverksdimensionering, Eurokoderna.

Eurokoderna tillsammans med Boverkets föreskriftsserie, EKS, bildar de svenska reglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk. I EKS anges Sveriges nationellt valda parametrar som gäller vid användningen av Eurokoderna.

De nationella valen baseras exempelvis på olika nationella förutsättningar avseende geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivåer. Normerna baseras på partialkoefficientmetoden, som är den beräkningsmetod som tillämpas för bärande konstruktioner i de flesta länder i Europa.

Metoden innebär att konstruktionerna kontrolleras i två gränstillstånd –brottgränstillståndet och bruksgränstillståndet.

I brottgränstillståndet kontrolleras att konstruktionerna har tillräcklig säkerhet mot brott. I bruksgränstillståndet kontrolleras att konstruktionen inte får deformationer av sådan storlek att de inte uppfyller de funktionskrav som ställs på konstruktionerna.

Kontroll bör göras även för svikt och vibrationer hos bjälklag.

Dimensionering enligt Eurokoderna förutsätter att:

 

  • Konstruktionerna utformas av kvalificerade och erfarna personer.
  • Fabriker, verkstäder och byggarbetsplatser är underkastade tillfredsställande tillverkningskontroll.
  • Byggmaterial och produkter används så som föreskrivs i Eurokoderna eller i relevanta material- eller produktbeskrivningar.
  • Byggnaden underhålls i omfattning och intervall som kan förväntas för att uppnå avsedd funktion och livslängd.
  • Byggnaden används i överensstämmelse med vad som förutsatts vid projekteringen.
Källa: KLHB – s.31 (3.1)

Läs mer i KL-trähandboken  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?