Egenskaper

Egenskaper

Akustik >
Brandsäkerhet  >

Fuktbeständighet  >Akustik

Mätningar i färdiga byggnader av KL-trä visar på god ljudmiljö. Att bo i ett hus av trä upplevs som behagligt och trivsamt. För att uppnå god ljudisolering görs bjälklag och väggar i flera skikt. En bjälklagsplatta av KL-trä kan kompletteras med till exempel gipsskivor, undertak och/eller övergolv.

Det är viktigt att ta hänsyn till ljud och ljudisolering i ett tidigt skede av byggprocessen både vid projektering och vid tillverkning. Eftersom förutsättningarna varierar från olika objekt behöver vi gå igenom vilka krav och förväntningar som gäller för byggnaden, vilka akustiska behov som ska uppfyllas och därefter välja lämplig ljudklass. Kontakta oss gärna så berättar vi mer

Planering och projektering av akustik för byggnader omfattar ofta fem ljudområden:

  • stegljudsisolering
  • luftljudsisolering
  • rumsakustik
  • ljud från trafik och andra yttre källor
  • ljud från installationer.
Källa: KLHB – s.145 (8.1)

Läs mer i KL-trähandboken >


Brandsäkerhet

KL-trä har goda och förutsägbara egenskaper i samband med brand. KL-träskivor har bra motstånd mot brand eftersom konstruktionen är tät och inbränningen är endimensionell och det kolskikt som bildas skyddar de inre delarna av träet.

Antändningen av trä är trög och det brinner långsamt. Enbart KL-trä eller i kombination med andra material håller god bärförmåga under ett brandförlopp eftersom ett kolskikt bildas på ytan.

Värmeutvecklingen under brand är ofta avgörande för om branden ska utvecklas eller avta. Kolskikt som bildas på ytan av KL-trä vid en brand skyddar de inre delarna och inträngningshastigheten i trä är vanligen cirka 0,6 – 1,1 mm per minut. Vilket gör att bärigheten bibehålls, det vill säga träet ger inte vika.

Det finns inga restriktioner för att bygga flerfamiljshus eller industrifastigheter i KL-trä. Läs mer här  >

Källa: KLHB – s.20 (1.6.4)

 

Fuktbeständighet

KL-trä är relativt fuktbeständigt och påverkas i mindre grad av fukt än massivt trä. Uppbyggnaden med korslagda brädor innebär att träet i KL-träskivorna sväller och krymper mindre tvärs fiberriktningen, i jämförelse med vanligt massivt trä.

KL-trä tillverkas under kontrollerade former av brädor eller plank med en fuktkvot mellan åtta och femton procent. Hur mycket mindre svällningen och krympningen blir jämfört med vanligt massivt trä bestäms av antal brädskikt och skiktens tjocklek.

Efterhand kommer fuktkvoten i KL-träet att anpassa sig till jämvikt med den omgivande luftens relativa fuktighet, RF, och följa dess variation över året. I konstruktioner i uppvärmda lokaler utan befuktning kan fuktkvoten förväntas variera mellan sju procent under vintertid och 12 procent under sommartid. För ouppvärmda lokaler eller utomhus under tak kan fuktkvoten förväntas variera mellan 13 procent under vintertid och 17 procent under sommartid.

Källa: KLHB – s.20 (1.6.3)

Läs mer i KL-trähandboken >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?